Ældreforhold

Sørg for større tryghed

Hermed en kommentar til artiklen "Fejl på nordjyske plejehjem" (Indsigt søndag 25.9.): Det kunne godt tyde på, at det går bedst på de plejehjem, hvor der er ansat sygeplejersker, som ældrechef Jan Bendix Jensen skriver fra Thisted Kommune.

Det er rigtigt, at de står for dokumentation og procedure, og at de har det rette overblik og er dem, der har ansvaret for uddelegering af opgaver. Nu er jeg på efterløn fra et job som distriktssygeplejerske i psykiatrien, men har arbejdet mange år sammen med sygeplejersker og sosuassistenter. Derfor har jeg også fået en del erfaring bl.a. fra plejecentre, som jeg har haft stort samarbejde med. Med fare for, at ikke alle vil synes om det, jeg skriver, tør jeg godt sige, at der i årenes løb har været meget stor forskel på eksempelvis sygeplejerskeledede plejehjem og sosuassistentledede plejehjem. Hjemmesygeplejerskerne kommer stadig på de fleste centre til sygeplejeopgaver af kompleks art, og til uddelegering, eksempelvis medicinering, men har ikke det daglige overblik, det siger sig selv. Det kan dog slet ikke sammenlignes med et sygeplejerskeledet plejehjem, som klart vil give mere kontinuitet. Intet ondt om sosuassistenter, men de har, og får aldrig det overblik og ansvar for procedurer i plejen som er så vigtigt. Deres hjerte kan sagtens være på det rigtige sted, men der mangler meget i det faglige, og jeg er specielt bekymret for medicingivningen. Jeg har oplevet så mange fejlprocedurer, ting der ikke bliver fulgt op, medicin der ikke bliver givet korrekt, beskeder der ikke forstås eller gives videre, pårørendekontakt osv. osv. "I gamle dage", da sygeplejerskerne stadig havde det fulde ansvar på plejehjem, var situationen helt anderledes. Jeg har selv oplevet det hele og kan derfor meget let se forskellen. Jeg havde min egen mor på plejehjem fra 1978 til 1988, hvor en sygeplejerske var leder, og hvor der var ansat op til flere sygeplejersker både dag og nat. Nu var jeg pårørende, så situationen var anderledes, kontakten var fantastisk, men jeg var også på det faglige plan fuldstændig tryg ved alt, hvad der foregik. Jeg oplevede det samme på mange andre plejehjem, hvor jeg kom. Der var altid en, man kunne henvende sig til om alle faglige spørgsmål, og hvor man også med sindsro kunne få og videregive sine informationer, som så blev ført ud i livet. Eksempelvis sygepleje som medicingivning, kontakt og andre specielle områder indenfor min vinkel Det er måske svært at tale om, fordi mange vil føle sig stødt, men der er ingen tvivl om, at forskellen er meget stor. Der findes mange dygtige og veluddannede sosuassistenter, eksempelvis de personer, der er omskolet fra plejere til sosuassistenter fra sygehjælpere til sosuassistenter. De har en meget stor erfaring med sig fra de forskellige områder, og som i psykiatrien, så er det min opfattelse, at de er dygtige og ansvarsbevidste, men de har faktisk også altid været ledet af sygeplejersker. Det her handler ikke om magt fra min og andre sygeplejerskers side, men om forskel på uddannelse. Derfor føler jeg nu anledning til at slå et slag for, at man igen tager sygeplejersker ind på plejehjemsområderne. Apropos mandagsavisen: Jeg meget enig i, at sygeplejersker ikke per automatik skriver læserbreve, hvor de forholder sig kritisk til deres arbejde. Og ja tak til, at der kommer fast lægedækning på plejehjemmene, det er meget svært for personalet at skulle ringe rundt til så mange forskellige læger, telefontid og lignende, og at få tilsyn.