Lokalpolitik

¿Sørgelige¿ rester fra den gamle Hals Kommune

HAVN OG SOMMERHUSE: Det er glædeligt at konstatere endnu en fordel ved at være kommet med i storkommunen Aalborg. Det kommer naturligvis an på, med hvilke øjne det ses. Jeg ser, at vi fik Østpieren tilbage, for jeg tror, den var lovet ud til Seafood i den gamle Hals Kommune. Jeg kan kun dokumentere det med, de planer tidligere Hals Kommune havde med området, dog ikke dokumentere, hvem der skulle have lov at bebygge havnens Østpier. Jeg er dog stadig bekymret for, hvad der videre skal ske, og her er vi generelt ringere stillet med at være storkommune. Det handler om salg af hele havnens matrikler. Både Østpieren og Vestpieren. Juridisk kan den/de kommende købere opsige samtlige lejemål med henblik på at lave om på lejetiden og lejeprisen. Det kan få fatale konsekvenser for havnen både miljømæssigt og økonomisk. Alt afhængigt af det motiv en kommende køber/købere har til at købe? Det ser jo ud til, at ændring af lokalplaner kan gøres uden større indsigt, hensyn og betænksomhed i forhold til miljø, vi der bor her og brugere af havnen, fra embedsmands¿ og politikerside. Så vi må jo nok hellere se at holde ørerne stive og hjernen kold, så ikke der sker nye overgreb. Vi ved jo godt, at vores havn er et godt bidrag til musikhuset i Aalborg, og at Henning G. gerne vil fortsætte som borgmester for storkommunen. Taburetten klæber, men det vil vi i gamle Hals Kommune ikke levere lim til. Jeg kan se, at to sommerhuse i Hou, der har fået lov at beholde højden på deres huse, efter ni års kamp mest med teknisk forvaltning og med teknisk udvalg i vores gamle kommune. Og nu sidder jo så de sammen inde i Aalborg Kommunes tekniske forvaltning, nemlig den såkaldte halsgruppe, og de gør jo stadig, hvad de kan for at stoppe og forsinke sager, selv har jeg lige været igennem en. Heldigvis er der jo nogen over dem, og de har mistet magt. Godt for borgernes retssikkerhed. At rådmanden så fastholder, at overetagerne ikke må bruges til beboelse, det er da helt latterligt, og hendes motiv til at fastholde det, vil jeg godt have et sagligt argument for? Hvor vil jeg dog opfordre teknisk udvalg til, at de i den snarlige endelige afgørelse besinder sig og giver de to familier ro og lægge krakileri og mistro endeligt til side. Det har vi haft så rigeligt af herude.