Søskende går da på samme skolevej

Børne- og ungdomsudvalget vil opfylde forældreønsker om børn på samme skole

Et enigt børne- og ungdomsudvalg har besluttet, at søskende fremover kan gå på samme skole. - Der var ingen slinger i debatten. Det er en rigtig god start på det nye udvalgs arbejde, bemærker en meget tilfreds udvalgsformand, Paul Rode Andersen (SF). At søskende skal have ret til at gå på samme skole er et nyt princip, der gælder fra det nye skoleår og i årene fremover. Princippet skal nu skrives ind i skolestyrelsesvedtægten. Når forældre skriver deres skoleklare poder ind på den distriktsskole, de hører til, opstår der sjældent problemer. Men et stort antal forældre benytter det frie skolevalg. For et år siden endte skoleindskrivningen, klassedannelsen og debatten om frit skolevalg med en del politisk palaver. Forældre blev nægtet at få børnehaveklasseelever på samme skole som ældre søskende. De klagede og efter avisskriverier og politisk debat vedtog et flertal, at alle forældre fik medhold i deres klager. I år forsøger politikerne så at være på forkant og udmelde de nye søskenderegler inden det på næste måneds møde skal besluttes, hvor mange nye børnehaveklasser, der skal oprettes på folkeskolerne. - Alt tyder på, at vores nye beslutning udløser en ekstra børnehaveklasse, forklarer Paul Rode Andersen, der glæder sig over enighed i udvalget. Det skønnes, at den ekstra klasse koster kommunen 500.000 kroner. De to venstremedlemmer af udvalget, Anders Broholm og Pia Karlsen, bemærker at de ønsker, at det nye regelsæt indtænkes i beslutningen om den fremtidige skolestruktur.