Lokalpolitik

Søsportshavnen drøfter gerne husbådprojekt med investorer

Søsportshavnen har tidligere lagt plads til helårsbeboelse på vand

FREDERIKSHAVN:Umiddelbart lyder det besnærende at udbyde dele af Søsportshavnen til helårsliggende husbåde, men der kommer også en del praktiske problemer med i kølvandet af sådan et projekt. Sådan lyder det fra formanden for Søsportshavnen, Christian Muff Jensen, om at løse den privatejede havns problemer med at få fyldt op på bådepladserne ved at etablere et husbådprojekt, der andre steder i landet for tiden er blevet trend. - Vi har diskuteret det, men problemer med at finde investorer, tilslutning til kloak og strøm samt at overholde de skærpede miljømæssige krav, gør, at det er blevet ved diskussionen, siger Christian Muff. Tidligere har Søsportshavnen haft enkelte bådejere til at overvintre, men det har været i et omfang, som Søsportshavnen har fundet overskueligt. - Hvis der kommer investorer med et projekt for husbåde i Søsportshavnen, så drøfter vi det gerne igen, for det er klart, at vi gerne ser havnen blive brugt noget mere end tilfældet er i dag, lyder det fra Christian Muff. Det kommer Og det ser borgmester Erik Sørensen som et skridt i den rigtige retning. - Jeg tror, de mindre havne - også omkring Frederikshavn - i den kommende år må forberede sig på at se på sådanne muligheder. For det viser sig jo, at folk gerne vil bo på vandet, og på et tidspunkt kommer det også til Frederikshavn, siger borgmesteren. Han tilføjer, at udgifter med tilslutning til f.eks. kloak må komme til at ligge hos bådeejerne, for borgmesteren forudser, at procedurerne vil komme til at ligne dem, der er gældende for folk, der bygger mere almindelige boliger. Også formanden for byens plan- og miljøudvalg, Anders Gram Mikkelsen, S, mener, Frederikshavn generelt skal have så mange boligtilbud som muligt, og når det nu ligger i tidens trend, at folk vil bo ved eller på vandet, så er det oplagt, at byen som kystnær by prøver ideen af. - Det er en spændende trend, som vi kommunalpolitikere må tage op - især når vi befinder os i en by med stagnation, siger Anders Gram Mikkelsen.