Naturvidenskab

Søtransport kan reducere CO2 udslip

Arena Nord i Frederikshavn dannede ramme om Danske Havnes  konference om havne som transportcentre. Men tre af fem partiers politiske ordførere udeblev fra paneldebatten. Foto: Kim Dahl Hansen

Arena Nord i Frederikshavn dannede ramme om Danske Havnes konference om havne som transportcentre. Men tre af fem partiers politiske ordførere udeblev fra paneldebatten. Foto: Kim Dahl Hansen

FREDERIKSHAVN:Lastbiltrafikken buldrer frem. Mere og mere gods bliver flyttet rundt på danske veje. Væksten i godsomsætningen ser ud til at fortsætte. Inden år 2025 ventes den at blive fordoblet. På Danske Havnes konference i Arena Nord gav politikere og branchefolk tirsdag og onsdag deres bud på, hvordan toppen kan klippes af væksten i godstrafikken på vejene. Den ventede politiske debat på konferencen udeblev imidlertid. For de to regeringspartiers og Dansk Folkepartis trafikpolitiske ordførere meldte sidste øjebliks afbud. Tilbage i panelet ved den afsluttende debat var kun Socialdemokratiets Rasmus Prehn og De radikales Martin Lidegaard. - Vi kommer ikke uden om en revolution af vores transportsystem, hvis skal leve op til målsætningen om en halvering af CO2 udslippet samtidig med, at godsmængden vokser, sagde Martin Lidegaard. Han forudså et dagsordenskift for transportsektoren med en langt hårdere regulering. Fordi den nye rapport fra FNs klimapanel fastslår, at der skal handles inden for de næsten 15 år, hvis det ikke skal gå helt galt med klimaforandringer. Men også fordi forskning i bio-ethanol som brændstof fastslår, at der ikke er dyrkningsareal nok til, at den kan blive et alternativ til benzin og diesel. Så omlægning af transport fra landevej til mere miljøvenlig søtransport bliver et nødvendigt middel til at nedsætte CO2 udslippet. For fremme udviklingen ønsker, De radikale en statslig pulje til støtte lokale initiativer til at forbedre infrastrukturen på landjorden i tilknytning til større og mindre havne, Rasmus Prehn talte for indførelse af vejafgifter (roadtaxing) for godstransport og for at tvinge virksomhederne til at placere produktionen transportøkonomisk optimalt. - Vi bliver nødt til at adfærdsregulere for at flytte gods fra landeveje til søvejen, sagde han. Samtidig vil Socialdemokratiet bruge flere penge på forskning i transportøkonomi og styrkelse af især de centrale havne. Havnedirektør Ole Ingrisch, Esbjerg, fremlagde på konferencen en ide om at forbyde lastbiltrafik på motorveje i bestemte geografiske zoner som Trekant-området i myldretiden. Ingen af de to folketingspolitikere kunne støtte indførelse kørselsforbud på kort sigt. Men de afviste ikke ideen som et muligt redskab til også at sikre plads til afvikling af persontrafikken i fremtiden.