Søudgravning med forhindringer

Brovst 8. september 2002 08:00
SKOVSGÅRD: Det blev ikke uden besværligheder, da udgravningen af branddammen ved Sønder Skovsgaard indledtes lørdag formiddag. En gravemaskine fra Brovst kommune med traktorfører Darky Nielsen foretog læsning af den jord, der kommer fra udvidelsen af dammen, over i en vogn med traktor fra Sønder Skovsgaard, med Lars Christophersen som fører. Med en placering midt ude i dammen kørte traktoren fast, ballondækket på det ene forhjul blev vredet af, og luften forsvandt fra dækket. Det blev en rigtig besværlig opgave for Falck. Den store og tunge traktor måtte løftes, for at gøre det muligt at afmontere hjulet og på tør grund få det monteret påny. Først ud på eftermiddagen lykkedes det at få hjulet påmonteret. Darky Nielsen kunne fortsætte opgravningen og placere den opgravede jord, så der fremtidig bliver en brink ned til det, der skal være den nye dam i gadekæret. Bestyrelsen fra Håndværker og Borgerforeningen og enkelte andre hjælpere nedrammede stolper med tværbrædder mod nord. Faskinen skal forhindre fortsat nedskridning af jord fra skrænten, der gennem årene har gjort branddammen mindre. Jøren Knudsen fra Håndværker og Borgerforeningen kunne fortælle, under en pause i det noget besværlige arbejde i vand og pladder til langt op på støvlerne, at man havde en forventning om, at udgravningen ville lykkes i løbet af dagen, afhængigt af, om det blev muligt at få den overskydende jord kørt væk. Men arbejdet med anlæggelse af et nyt gadekær er lang fra færdig. Der er fortsat arbejde at gøre, inden området får det udseende, alle forventer, sagde Jøren Knudsen. jk
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...