Lokalpolitik

Søudspil ventes i efteråret

Asger Nielsen, leder af kommunens miljøafdeling oplyser, at forvaltningen endnu ikke er klar med løsningsforslag i forhold til Natur- og miljøklagenævnets afgørelse i søsagen fra Hjallerup.

- Vi skal have det her kigget ordentligt igennem i forhold til handlemuligheder. Og resultatet af det arbejde vil formentlig være klar til andet eller tredje udvalgsmøde i Miljø- og teknikudvalget efter sommerferien. - Vi skal have en dialog med Hjallerup Samvirke om, hvordan det her kan håndteres, og hvilke tanker, de selv har gjort sig, oplyser Asger Nielsen. Brønderslev Kommune skal sikre, at afgørelsen fra Natur- og miljøklagenævnet bliver effektueret. - Herunder skal vi vurdere, hvordan afgørelsen i praksis kan imødekommes, tilføjer Asger Nielsen. Formand for Miljø- og teknikudvalget Mikael Klitgaard (V), afventer, at Hjallerup Samvirke kommer med et udspil vedrørende den omstridte sø. - Samvirket kan jo teoretisk set gå i retten. Eller de kan sende en gummiged ud og grave et stykke af søbredden væk, og flytte en sti og nogle kabler - så er opgaven løst. Sker det ikke, så skal kommunen komme med et udspil, tilføjer Mikael Klitgaard. - Men lad os nu lige se. Det kan jo være, at Hjallerup løser opgaven, siger udvalgsformanden, der ikke lægge skjul på sin egen holdning til sagen. - Jeg synes faktisk, at sagen i Hjallerup viser, at nogen spilder deres og andres tid med det her. Man burde ikke gå op i den slags småtterier. Vi får mere og mere bureaukrati. Vores samfund har udviklet sig i en retning, hvor alle vil blande sig i alt.