Søværnet i Frederikshavn slipper nådigt gennem Strukturtilpasningsprojekter

Forsvaret skal spare, men det går ud over alle de andre

FREDERIKSHAVN:Forsvarskommandoen arbejder for tiden med en plan for at tilpasse forsvarets struktur, så man er klar med en trimmet organisation, når der skal forhandles et nyt forsvarsforlig til afløsning af det nuværende, der udløber med udgangen af næste år. Og set med lokale frederikshavnske briller er der grund til at glæde sig, midt i besparelserne; for dét er reelt, hvad der gemmer sig bag ordet strukturtilpasning. Umiddelbart bliver søværnet i Frederikshavn samlet set nemlig tilført nogle stillinger, når planen, som den ligger nu, er ført ud i livet. De stillinger kommer fra Kongsøre, hvor man nedlægger det nuværende torpedoværksted- og depot for at samle al håndtering af torpedoer på Grelshede. Samlingen sker af den simple grund, at det i dagens Danmark kun er u-bådene, der bruger torpedoer. Motortorpedobådseskadren er for længst fortid, og dermed også behovet for at have torpedoer i Kongsøre. Hvor mange stillinger, det drejer sig om, hverken kan eller vil presseofficer Hans Villadsen dog sige noget om, al den stund, at den færdige plan for hvordan planen skal føres ud i livet, endnu ikke ligger klar. Til gengæld ligger det fast, at der nedlægges én såkaldt radartrackerposition på Kattegats Marinedistrikt, i lighed med Bornholms Marinedistrikt. Den samlede besparelse for Søværnets Operative Kommando i Århus samt de to marinedistrikter er 18 årsværk på den konto - et rimeligt gæt vil således være, at det koster seks stillinger på Pikkerbakkerne. Besparelsen er en direkte følge af, at teknikken har overtaget en god del af det rutinearbejdet: Det er ikke længere nødvendigt at øjne på alle radarskærme konstant. Som et sidste kuriosum er man også i gang med at omlægge cafeteriadriften på Flådestation Frederikshavn. Faktisk har man gennemført omlægningen i Frederikshavn, og den skyldes, at cafeteriaet var fra en tid, hvor mængden af værnepligtige på flådestationen var en anden og meget større end i dag. De værnepligtige har krav på at kunne købe både morgenmad, frokost og aftensmad til politisk bestemte priser, og uden de krav hængende over hovedet er man gået i gang med at tilpasse driften af cafeteriaet til virkeligheden, om man så må sige. Og selv om nogen muligvis vil begræde, at de manglende værnepligtige betyder mindre liv på flådestationen, så er der, ifølge Hans Villadsen, absolut ingen, der begræder, at den mad, man kan købe på flådestationen, ikke længere er indrettet på at skulle producers i meget store mængder i en kvalitet, der kan holde prisen nede. - Det er noget helt andet at spise frokost her på flådestationen i dag, end det var for 10 år siden, griner presseofficeren.