Søværnet optrapper

ÅRHUS: Miljøsyndere og oliesvin i de danske farvande skal udsættes for en langt mere aggressiv og målrettet overvågning, så olieforureninger kan opdages og bekæmpes endnu hurtigere end i dag. Det fastslår chefen for Søværnets Operative Kommando (SOK), kontreadmiral Nils Wang, der med en storstilet kampagne vil inddrage fiskerierhvervet, rederier og rutefly samt tusindvis af lystsejlere og naturelskere som frivillige miljøvogtere for SOK i kampen for et renere havmiljø. - Vi vil bede alle, som bruger havet erhvervsmæssigt og rekreativt, om at melde sig som miljøvogtere. I sidste ende er det vores håb, at vi får et korps på 40.000 frivillige, som hjælper os med at overvåge olieforureninger og indberetter det til os. Min ambition er, at vi får en langt mere aggressiv farvandsovervågning end hidtil, siger Nils Wang. SOK overtog i 2000 opgaven med at overvåge og bekæmpe olieforurening i de danske farvande fra Miljøstyrelsen. Siden dengang er både antallet af lastede olietankere, der sejler ud af Østersøen, og den oliemængde, der transporteres, næsten fordoblet./ritzau/