Søværnet ruster sig til nye tider

FREDERIKSHAVN:For at ruste sig til kampen mod terrorangreb har Flådestation Frederikshavn i denne uge dannet ramme om en række beredskabsøvelser, hvor besætningsmedlemmerne har skullet sikre og forsvare deres skib - et af søværnets to nye fleksible kommandostøtteskibe - mod angreb fra terrorister på både land- og søsiden. Kommandostøtteskibene kan udføre mange forskellige opgaver, og på grund af størrelsen kan de operere i alle farvande. - Det indebærer jo, at vi også kan lægge til kaj i lande syd eller øst for Europa, hvor man kunne forestille sig et lavt eller middelt trusselsniveau, siger Stig Meyer.- Det er jo ikke i alle lande, man kan regne med hjælp fra myndighedernes side til at sikre skibet, mens det er i havn, og derfor er det nødvendigt, at alle mand om bord kan agere som en slags soldater, siger kommandørkaptajn Stig Meyer. 1. sektion side 4