Søværnet tager sig af unge med problemer

Inspektionsskibe tager praktikanter med på togt

FREDERIKSHAVN: Inspektionsskibet Vædderen, der i øjeblikket befinder sig ved Island, skal i de kommende to-tre måneder på togt i Nordatlanten og omkring Grønland, og med om bord er en ung praktikant, som skal lære at begå sig på søen sammen med den 65 mand store besætning. Gennem de seneste fire år har søværnet haft omkring 20 unge med om bord på inspektionsskibene, og det har været en succes både for de unge og for besætningen, mener kaptajnløjtnant Frank Thorsen fra søværnets 1. eskadre i Frederikshavn. En anden praktikant er netop vendt hjem efter en tur med Vædderen ved Grønland, og at besætningen i evalueringen skriver, at den unge pige er blevet mere og mere åben og aktiv, og at hun oplevede, at hendes arbejde blev værdsat. - Hun følte, at hun var en vigtig ressource og bidragede positivt til fællesskabet, og besætningen siger, at hun gik fra at være lidt stille og mut til at være glad og smilende. Det fortæller egentlig meget godt, hvordan de fleste af de unge oplever det at være med om bord, siger Frank Thorsen. Kommandørkaptajn Alan Damm, der var med til at udvikle ordningen, men i dag er chef for Forsvarets Værnepligt og Rekruttering (FVR), mener, at det afgørende for projektets succes er, at de unge er så lang tid væk fra deres vante omgivelser som muligt og i et fremmed miljø med en fast struktur og en klar opgavefordeling. Derfor er inspektionsskibene ideelle til udfylde rollen, og Alan Damm tvivler på, at andre dele af forsvaret kan tilbyde unge de samme muligheder. 1. sektion side 5