Søværnets nye flagskib slår revner

Trods splinterny er Søværnets stolthed, kommandostøtteskibet Absalon, angrebet af metaltræthed. Det er fastslået på værftet i i England, som Absalon har måttet ty til undervejs til den første store testtur i Nordatlanten efter afleveringen fra Lindø-værftet.

Militær 1. februar 2005 23:41

Eksperter fra FORCE Institute i Lyngby har i værftstørdokken udtaget stålprøver til laboratorieundersøgelse, og det blev fastslået, at revnerne skyldes metaltræthed forårsaget af de vibrationer, som skabes, når skibet sejler med høj fart. Det oplyser Søværnets Operative Kommando (SOK). Revnerne er konstateret i skibets søkasser. Søkasser er i princippet åbninger i skibsbunden, hvor igennem der suges havvand ind til køling af bl.a. motorerne. Revnerne er ikke kritiske for skibet i den forstand, eftersom søkasserne inde i skibet er omgivet af tanke. Ved høj fart skabes vandturbulens i søkasserne, som kan komme så meget i egensvingninger, at metallet slår revner. I samarbejde med Det norske Veritas, som oprindeligt har godkendt skibets konstruktion, foretages nu en ændring af søkasserne, for at få reduceret vibrationerne. Desuden forstærkes stålstrukturen i søkasserne, så revnedannelser ikke længere skulle kunne opstå, oplyser SOK. Tidligere set - Det er typisk ting, der kan ske, når man bygger så stort og kompliceret et skib, og jo netop derfor, man laver prøvesejlads, siger kommandørkaptajn Kaj Ole Pedersen fra SOK's planlægningsafdeling. Han understreger, at der er leveret et kvalitetsprodukt fra værftet, der også bygger søsterskibet og efterfølgende skal bygge de nye patruljeskibe til Søværnet. Det engelske værft, Tees Offshore Base i Tess Port, har fået opgaven med at reparere Absalon. Værftet har kendskab til tilsvarende ændringer af søkasser på engelske fregatter, som havde samme problemer. Arbejdet forventes afsluttet inden fredag, hvorefter den efterhånden stærkt forsinkede testsejlads genoptages. Absalon forlod Flådestation Frederikshavn 15. januar og planlagte besøg i Halifax i Canada og i to havne på den amerikanske østkyst ovenpå testsejladsen i Nordatlanten er aflyst, mens den klimatiske afprøvning i Caribien foreløbig fastholdes. Absalon lagde efter to døgns sejlads til ved Orkney-øerne med gearproblemer, efterfulgt af værftsbesøg i Skotland, hvor gearet til den ene af hovedmotorene blev repareret. Samtidig blev revnerne i skibets søkasser konstateret. Regningen for Absalons problemer falder ind under garantiperioden og bliver ifølge Kaj Ole Pedersen en sag mellem Søværnets Materielkommando og Lindø-værftet Der er en besætning på 50 plus yderligere 30 teknikere og servicefolk ombord på testturen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...