Sofiendalbørn i sorggruppe

Flere børn end forventet har mistet far eller mor

SKALBORG:Mens stort set alle skoler har planer for, hvordan man akut forholder sig, når børn mister nære pårørende, etablerer Sofiendalskolen i Skalborg nu en egentlig sorggruppe. To af skolens medarbejdere, lærer Birgitte Laursen og pædagog Charlotte Thorsen, har uddannet sig til at forestå arbejdet, som de begge er indstillet på ikke kun strækker sig over nogle måneder. Sorggruppen oprettes i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, og her ved man af erfaring, at det tager to-tre år som minimum at få et barn igennem en stor sorg. Respekt for barnet I gruppen vil man lytte til børnene. Spørge ind til, hvad der er sket, og hvad de tænker om det i respekt for barnets oplevelser og følelser. Barnet ejer historien og sandheden. I gruppen skal man hjælpe hinanden med at bearbejde den. Ifølge Pædagogisk konsulent Jes Dige fra Kræftens Bekæmpelse ved man, at en skole med 500 elever statistisk set har mellem 5 og 15 børn, som har mistet en forælder, og at der hvert år vil komme nye til. På Sofiendalskolen lægger man ud med en gruppe på 8-10 børn, som kommer til at skulle mødes hver anden tirsdag to timer om eftermiddagen. Antallet indikerer, at flere af eleverne har mistet. Vi har åbenbart være ekstra uheldige, siger Birgitte Laursen, som oplyser, at man har arbejdet med ideen om en sorggruppe i fire år. Det koster ikke noget at være med, men tilmelding forpligter, og man forventer afbud i tilfælde af sygdom. Kræftens Bekæmpelse arbejder for, at det i fremtiden bliver folkeskoler og skolefritidsordninger, som får ansvaret for at drive sorggrupper. Mange skoler skal således deltage i et toårigt forsøg. Organisationen har i de seneste otte år arbejdet for, at professionelle og frivillige voksne vil etablere børnegrupper. Mange har mistet Det har betydet, at der i dag findes flere end 200 sorggrupper for børn og unge, som har en syg eller mistet forælder. - Vi ved, at det fortrinsvis er børn med ressourcestærke forældre/forælder, som kommer i de nuværende sorggrupper. Men ved at have gruppen i skolen, kan alle børn og unge få chancen for at få hjælp til at komme videre, bl.a. fordi klasselæreren jo har et internt kendskab til børnene, siger Jes Dige. Tilbuddet er netop blevet præsenteret for interesserede forældre på et møde på skolen.