EMNER

Sogneaften i Hurup Kirkecenter

HURUP:Onsdag aften er der sogneaften i Hurup med to unge, som har arbejdet tre måneder i Nigeria. Sanne Bisgaard og Laura Kjær Jensen deltager i provstiets projekt UNG I AFRIKA som volontører. I efteråret arbejdede i i den lutherske kirke i Nigeria som undervisere og børnehavemedhjælpere. Nu er de hjemme igen og fortæller i konfirmandstuer, missionshuse og forsamlingshuse i Thisted, Morsø og Sydthy Provstier. Onsdag fortæller de om deres oplevelser ved sogneaftenen i Hurup Kirkecenter. Oplevelser af forskelle mellem dansk og afrikansk tankegang om bl.a. opdragelse af børn og om forskelle i opfattelse af kristentro hører til de erfaringer, som de to har gjort under deres ophold i en kirke med helt andre traditioner end vor egen.