Sogneaften med Folketingets formand

LØGSTØR:Mandag 14. februar er Løgstør Kirke ramme om en sogne- og debataften om Folkekirken med Christian Mejdahl som oplægsholder. Christian Mejdahl er - udover at være bosat i Oudrup - netop blevet genvalgt til Folketinget, som han også er formand for. Løgstør menighedsråd er arrangør, og udgangspunktet er ønsket om en debat ud fra emnet: Folkekirken og staten - hvordan har de to parter det med hinanden lige nu? Initiativtager til mødet er Lisbeth Vingborg. Hun regner med, at konfirmandstuen vil være alt for lille til så stort et emne og en mand, der har mange meninger og holdninger til dette emne, så derfor foregår arrangementet i kirken. - Folkekirken er blevet debatemne - det skal og er vi som kirke ikke kede af, siger Christian Mejdahl forud for mødet. - Debat er et sundhedstegn i et demokratisk samfund - også i folkekirken. Og da ingenting er statisk er det relevant at rejse en række spørgsmål, som mange må hjælpe med svarene på. - Hvor dyr er folkekirken?, hvor kommer pengene fra?, hvor blev værdidebatten af?, skal folkekirkens struktur ændres - og i givet fald hvordan? Hvor skal folkekirken bevæge sig hen?