Tolstrup

Sogneeftermiddag om aftenen

De traditionelle sogneeftermiddage er aflyst af et aften-arrangement tirsdag i Tolstrup Præstegård. Her vil Marianne Madsen, Skallerup, fortælle om Jeppe Aakjær. Sognepræst Lisbeth Krogh Isaksen understreger, at det kun er denne gang, mødet holdes om aftenen. Fra marts er der igen møde om eftermiddagen.