Lokalpolitik

Sognefogedgårdens intime miljø er væk

Amtets kulturmiljøråd så på amputeret gårdmiljø i vestbyen

FREDERIKSHAVN:Intimiteten er forsvundet fra Sognefogedgården. Dens gårdsplads har tidigere udgjort en lukket ramme om egnsspil og bondebryllup. Nu er det svært at skrue tiden tilbage til dengang Sognefogedgården var en del af landsbyen Vester Flade. For fra gårdspladsen er der nu udsigt til både Silvan og Aldi og en strøm af biler på Flade Engvej. Sognefogedgården ligger ikke længere i sin egen tidslomme, for gårdspladsen er blevet åbnet for østenvind, trafikstøj og indkig. Fordi kommunen har nedrevet laden på gårdspladsens østside. Amtets kulturmiljøråd gjorde indsigelse mod nedrivningen. Men uden virkning. Kommunen fortsatte med at rive ned. I går var amtets kulturmiljøråd på besøg på Sognefogedgården for at besigtige følgerne af nedrivningen. Og de brød sig ikke om det, de så, eller det, de hørte fra arkivar Erik Christensen, Bangsbo Museum, der viste rundt. Rådets formand, arkitekt Niels Bendsen, mener, kommunen i princippet er forpligtet til at genopføre den fjerde længe i gårdsanlægget. - Det står ikke præcis i den bevarende lokalplan, at det skal være en rekonstruktion, men en bygning der i karakter svarer til Sognefogedgården. Laden burde slet ikke være revet ned, mener Niels Bendsen. - Den var udpeget som del af et særligt bevaringsværdig i gårdmiljø omkring Sognefogedgården. Vi må gå ud fra, at det er noget, man har ment noget med. Så kan man ikke bare rive den ned. I den bevarende lokalplan for området har man sagt, at laden var vigtig for gårdsanlægget, og hvis laden - med byrådets tilladelse - blev revet ned, så skulle den genopføres. Afdelingsleder Bengt Westerberg, Frederikshavn Kommune, har begrundet nedrivningen med, at bygningen var faldefærdig og til fare mennesker. - Men som jeg har forstået det, var det kommunens egen skyld, at ejendommen forfaldt, fordi man ikke har sørget for at vedligeholde tag og fag, siger Niels Bendsen.