EMNER

Sognegård færdig til november

Sognegård skal samtidig sikre nye graverfaciliteter til kirkegården

Den 330 kvadratmeter store sognegård placeres mellem kirken og Østkystvejen. Foto: Peter Bandholm

Den 330 kvadratmeter store sognegård placeres mellem kirken og Østkystvejen. Foto: Peter Bandholm

Planerne om en sognegård ved Lyngså kirke er nu så langt fremme, at der midt i januar kan udsendes licitationsmateriale med efterfølgende licitation i løbet af februar. Afgørende er det dog, at licitationen holdes indenfor den givne budgetramme, hedder det i en indstilling fra provstiudvalget for Frederikshavn provsti. Det er arkitekt Øjvind Jørgensen fra Arki Nord i Frederikshavn, der har udarbejdet projektet for den nye sognegård. Den bliver på omkring 330 kvadratmeter fordelt i to længer i et plan og opført på et areal ved kirken således, at der fra en nyrenoveret parkeringsplads bliver adgang til såvel kirke som sognegård. Renovering af parkeringspladsen indgår dog i første omgang i en nødvendig reduktion af projektet og gennemføres først om tre år. Der har tidligere ligget en mindre landejendom på arealet mellem kirken og Østkystvejen. Lavenergihus - Sognegården opføres som et lavenergihus, ja næsten som et nul-energihus, siger Kurt Kvesel, der er formand for Albæk-Lyngså menighedsråd. - Det betyder, at der etableres jordvarme med varmepumpe, mens produktionen af el skal klares af et større anlæg med solceller. Vi håber at kunne gå i gang omkring 1. april, så vi endelig efter flere år med dispensation fra arbejdstilsynet får opført nye graverfaciliteter, der indrettes i den ene af længerne, ligesom der bliver køkkenfaciliteter, lokaler til undervisning og møder samt et præstekontor. Byggeriet ventes afsluttet allerede til november. Kurt Kvesel siger, at menighedsråd og arkitekt gennem længere tid har arbejdet med at reducere i projektet. Der er også forud for licitationen lavet besparelser i den planlagte drift. Alt sammen for at få provstiudvalgets godkendelse til at gå videre med at gennemføre byggeriet, der har været undervejs i næsten to år. Kan licitationen ikke holdes inden for budgettet, skal der reduceres yderligere i projektet. Kirkelige aktiviteter - Det er også vigtigt for menighedsrådet at fremhæve, at sognegården ikke i den fremtidige daglige drift vil komme til at fremstå som en konkurrent til Smedegården, Engholm, Værestedet og Lyngså Boldklubs mødelokaler, der i forvejen er i samlingssteder for Lyngså-området, siger formanden. Sognegårdens lokaler er udelukkende beregnet til forskellige kirkelige aktiviteter og ikke til restaurationsvirksomhed.