Sognegård skal rumme masser af liv

Sognegård med café, sal og aktivitetsrum skal være menighedens hus og ikke kun til pynt

SKAGEN:Om et par år, når kirkeåret 2006 begynder, er der formentlig holdt indvielse på en ny sognegård, indrettet på Kirkevej i det, der nu er missionshus. Så er det muligt for dig og mig at gå ind i hall'en, at sætte os ved et af de små caféborde, drikke en kop kaffe og snakke eller læse i en bog eller et tidsskrift med kristent indhold. I nye kontorer passer kordegn og kasserer deres daglige arbejde. I et mødelokale er der måske en samtale forud for en begravelse, måske holder et af menighedsrådets udvalg et møde, en præst har en samtale med et kommende brudepar eller der er konfirmationsforberedelse. Et andet sted i huset har sognemedhjælperen klub for de mindste og et tredje sted er Indre Missions børne- eller juniorklub i gang med at forberede et julekrybbespil. Frivillige arbejder måske i køkkenet med at lave mad til en "spaghettigudstjeneste" - en tradition, der blev indledt i november 2004. Eller der dækkes bord til en foredragsaften i salen. Det er alt sammen visioner, men nu er de tættere på at blive virkelighed end nogensinde tidligere. En af dem, der har været en slags koordinator i planlægningen er sognepræst Per Rasmussen. Han har gennem flere år været formand for sognegårdsudvalget under menighedsrådet. Længe var der planer om en tilbygning til selve kirken. Menighedsrådet havde dog hele tiden et godt øje til missionshuset, som dog ikke var til salg. På et tidspunkt var Indre Mission så alligevel interesseret i et samarbejde. Det resulterede i, at Menighedsrådet købte missionshuset med den betingelse at Indre Mission stadig kan bruge huset. - Både i Indre Mission og i menighedsrådet har der været mange følelser med i denne sag. Men nu tror jeg, at alle glæder sig til at komme igang, siger Per Rasmussen. Kirken forestiller sig, at sognegården kan bruges til de sædvanlige sogneaftener, kirkespisning, salmesangsaftener, film og foredrag, ældremøder. Altså aktiviteter som kirkerummet ikke egner sig til. Sakristiet, kirkekontoret og konfirmandhuset på Fænøvej aflastes. Der er ikke planlagt mange nye aktiviteter, for der kommer ikke flere medarbejdere. - Men vi er enige om, at sognegården ikke skal være et prestigebyggeri til pynt. Sognegården skal bruges så meget som muligt. Den skal være praktisk indrettet. Med bedre forhold - for eksempel i køkkenet - regner vi også med, at det bliver nemmere at få flere frivillige med. Vi tror, at når sognegården står der, så kommer mange ny aktiviteter i gang af sig selv, siger Per Rasmussen. Sognegården kan lånes eller lejes til alle aktiviteter med en kirkelig baggrund. Brugen af sognegården må selvfølgelig ikke være i kontrast til kirkens liv. Sognegården skal være menighedens og ikke kun personalets hus. Missionshusets hovedbygning er den yngste del og det bevares. Det oprindelige mssionshus - den lave gule bygning rives ned og erstatttes af en ny i to etager. Menighedsrådet regner med at hele ny- og ombygningen kan klares for cirka 6,5 millioner kroner. Lokalplanforslaget kan formentlig vedtages i marts 2005 og derefter er menighedsrådet klar til detailplanlægningen.