EMNER

Sognegården er ikke noget prestigeprojekt

SOGNEGÅRD: I lørdagens udgave af NORDJYSKE har Lau Bøgeholt-Laursen et indlæg, hvori han beskriver det eventuelt kommende byggeri af en sognegård i Terndrup som et prestigebyggeri? Derefter fører han en diskussion med sig selv om at udvide redskabsrummet ved Terndrup Kirke og bygge konfirmandstue i Skibsted. Det er den samme diskussion, 19 menighedsrådsmedlemmer, en præst og en provst havde for knap tre år siden. Da kom man ved fælles hjælp frem til, at det mest optimale, altså hvor man kunne få mest for pengene, var at flytte konfirmandstuen til Terndrup. Der har i nogle år været reserveret ca. 725.000 kr. til udvidelse af graverfaciliteterne. Dette projekt bliver skrinlagt, således at pengene kan modregnes i prisen for konfirmandhuset. Den samlede pris for konfirmandhuset er budgetteret til 3.900.000 kr. excl. moms. Det vil sige, når man modregner de penge, man skulle bruge til redskabsrummet, og det beløb, man skulle bruge til at bygge et hus for i Skibsted, kommer man meget tæt på en nul-løsning. Forrentningen af byggeprisen hjælpes på vej af sparet transport af konfirmander. Det drejer sig om ca. 35.000 kr. årligt. I Skørping Kommune har vi en af landets højeste kirkeskatteprocenter. Det skyldes, at vi har 13 kirker at tage vare på. Det skyldes ikke, at man har bygget sognegårde i Skørping og Bælum og har planer om at gøre det i mindre grad i Terndrup. Hvis man ønsker at ændre væsentligt på kirkeskatteprocenten, må man finde en løsning på at reducere udgifterne væsentligt til de mange kirker. Jeg har ikke løsningen på problemet, men det er altså her "hunden ligger begravet". Vi lever i en tid, hvor der i høj grad er brug for at markere vort kristne grundlag. Derfor må vi have en kirke med tilhørende faciliteter, der passer til tiden. Det nytter ikke at henvise til 1100-tals kirker, der ligger i affolkede områder. Jeg betragter det både som en ret og en pligt for hver enkelt borger, der er medlem af folkekirken, at deltage i debatten om, hvordan man får mest muligt ud af kirkeskatten, men jeg må konstatere, at til de menighedsrådsmøder, der har været afholdt i de fire år, hvor jeg snart har været medlem, har ikke ret mange, ud over de valgte, interesseret sig for, hvad der foregik.