EMNER

Sognegrænsen til debat

Menighedsrådene i Aarestrup og Haverslev, som er i samme pastorat, har på et fællesmøde drøftet en eventuel ny sognestruktur. Der er ikke aktuelle planer om at ændre på sognestrukturen i pastoratet. De to menighedsråd har blot taget hul på debatten for at være rustet til at deltage i den diskussion, der flere steder allerede har affødt forslag til ny sognegrænser. I Viborg Stift, som Haverslev hører under, har biskop Karsten Nissen ved flere lejligheder lagt op til en debat om emnet, hvilket blandt andet har affødt et forslag, der berører Haverslev sogn, og dermed også Aarestrup, som hører til Aalborg Stift. De to menighedsråd har samarbejdet i mange år. De er enige om, at nærhedsprincippet ikke må ofres i en ny struktur. De går således ikke ind for et præstehus i lighed med et lægehus, hvor der er åben konsultation for et større område. Man drøftede fordele og ulemper ved at lade et antal præster have tjenestepligt ved et provsti, hvorefter de i fællesskab fordelte opgaverne mellem sig. De enkelte menighedsråds kompetencer ville i en sådan model blive udvandet, mente nogle.