Skovsgård

Sognegruppearbejdet for Toersl

} LOKALHISTORIE PÅ MESSE: Sognegruppearbejdet for Torslev og Øster Svenstrup har udsendt program for første halvår af 2005 med orientering om de mange tiltag i halvårets løb. Der er fællesmøde på Skovsgård Hotel i eftermiddag, og her skal man drøfte optakt til interviews, fotograferinger og oprettelse af skrivegrupper om de mange emner, lokalhistorisk gruppe arbejder med. På mødet vil der også blive planlagt materiale, der skal udstilles på standen, som Torslev og Øster Svenstrup skal have på forårsmessen i Thorup-Klim Hallen i weekenden 2.-4. april.