Sognepolitik i sagen om skole for autister

SKOLE:I Thisted Dagblad kunne man den 12. januar 2008 læse, at udvalgsformanden for Børne- Familie- og kulturudvalget Preben Dahlgård (R) mener, at Thisted Kommune kan oprette en lille afdeling på en eksisterende skole for autister på forsvarlig vis. Kommunens egne tal er ca. 17 personer i den undervisningspligtige alder. Det er tankevækkende, at selv samme person under skoledebatten, som for øvrigt efter min mening ligger i dvale for at eksplodere senere, gik ind for store enheder på grund af faglighed/økonomi. Man må formode, at Preben Dahlgård selv har en meget stor faglig indsigt på autismeområdet, hvilket efter min bedste overbevisning indebærer, at man er forældre, nærmeste pårørende eller arbejder indenfor området. Han vil endda integrere eleverne i en folkeskole, hvor han postulerer, at ASF-børnene (Autisme-spectrum-Forstyrelse) i visse situationer vil have glæde af at være sammen med jævnaldrende. Kære Preben Dahlgård, hvor har du din indsigt fra? Og hvorfor synes du, at Thisted Kommune skal drive gammeldags sognerådspolitik? Hvis det lykkes for jer at få nedlagt skolen på Mors, vil personalet sikkert flytte med til Thisted, så hvis serviceniveauet skal bevares ¿ som postuleret ¿ spares der ikke en krone, tværtimod opnår man sikkert, at Morsø Kommune flytter et eller andet hjem, som de bruger Thisted Kommune til i dag. Din partifælle Ole Andersen har været ansat som leder på Idavang, som er et beskyttet værksted for autister. I dag er han ansat som afdelingsleder i socialforvaltningen i Thisted Kommune. Spørg ham, om autister er en ensartet gruppe mennesker, som er nemme at forstår og dermed behandle korrekt. Jeg ved godt, at Ole Andersen ikke er ansat i din forvaltning; men hvorfor ikke trække på embedsmænd ansat i kommunen, som har en viden på dette specielle område. Jeg ved, at da han startede på Idavang, syntes han, at brugerne var meget svære at forstå, selvom han kom fra det beskyttede værksted i Hurup. Det burde dog være betryggende for os borgere i Thisted Kommune at vide, at når Thisted Kommune laver større tiltag/investeringer, er kommunen, iflg. borgmesteren, nøje og grundige. Sluttelig vil jeg gøre opmærksom på, at den gruppe, som har autister nær inde på livet, er en meget lille gruppe, hvor alle ressourcer bruges på autisten, der er ikke overskud til ret meget andet, modsat forældrene i den almindelige folkeskole.