EMNER

Sognepræst sfejres for 25 år

} PRÆSTEJUBILÆUM: 1. september havde sognepræst Henning Kristensen 25-års jubilæum i Brønderslev. Det markeres på søndag med en reception i kirken. Henning Kristensen virker ved Brønderslev og Serritslev kirker, og han blev indsat i sit embede 9. september 1979 som første residerende kapellan for Brønderslev og Serritslev menigheder. Receptionen er for alle interesserede i begge sogne. Den holdes umiddelbart efter højmessen i Brønderslev Kirke, og den forrettes i øvrigt af Henning Kristensen. - Henning Kristensen har ydet en trofast og meget engageret indsats gennem de 25 år, siger formændene for menighedsrådene, Bethe Budolfsen, Serritslev, og Else Hansen, Brønderslev.