Sognerådspolitik eller almindelig dårskab?

Uffe Bro
Købmagergade 26, Løgstør, byrådsmedlem, Vesthimmerland, Socialdemokratiet
Uffe Bro.
Lokalpolitik 1. april 2008 06:00

ARGUMENTATION: I sidste byrådsmøde diskuterede vi, om Økonomiudvalget kunne bruge nogle af de penge, der allerede var afsat i budgettet til markedsføring til et særligt cykelprojekt, der hedder: ¿Team Løgstør¿. Forslaget blev forkastet med den svagest mulige argumentation, jeg har hørt i min tid i kommunalpolitik - hvis ordet ¿argument¿ ellers ikke er alt for ødselt i denne sammenhæng! Der var to hovedargumenter (og nogle få andre, jeg vil spare læserne for) for at forkaste forslaget: 1. Kommunens dårlige økonomi. 2. Man skal ikke markedsføre ordet Løgstør, men ordet Vesthimmerland. Jeg vil tillade mig her, som jeg gjorde det i byrådssalen, at kommentere disse to argumenter: Ad 1: Hvis kommunen har en dårlig økonomi, rettes den ikke op ved at spare nogle (i kommunal henseende) få hundrede tusinde kroner. Kommunen er ikke at sammenligne med et lille husmandsbrug, hvor man blot ved at spare på privatforbruget, kan få en acceptabel økonomi. Hvis kommunen økonomi skal forbedres, må vi gribe anderledes ind i de basale strukturer og/eller, hvilket jeg bestemt ikke vil bryde mig om, muligvis sænke serviceniveauet. Samtidig må vi føre en offensiv politik, der giver positiv omtale og forbedre de aktiver, der gør kommunen attraktiv. Det er bl.a. også det, vi skriver i vores Plan- og bæredygtighedsstrategi fra 2007, men hvad er der ved at have en strategi, hvis man alligevel ikke vil forfølge den? Har man allerede glemt, hvad vi tidligere har besluttet, eller er Plan- og bæredygtighedsstrategien bare et lille hæfte, som det ser pænt ud at have på hylden ¿ noget man kun bruger i festtaler, og når det i øvrigt passer i ens eget kram. Hvis man virkelig kerer sig om kommunens økonomi, burde man have stemt ja til forslaget, da projektet fører frem og vil give markant positiv omtale både i ind- og udland. Den trufne beslutning kan kun medføre en forstærket negativ spiral. Derfor må jeg konstatere, at nej¿et ikke er sagligt, men politisk. Ad 2: Nogle ville (måske) have stemt for, hvis ordet ¿Løgstør¿ ikke havde indgået, men at der i stedet havde stået ¿Vesthimmerland¿ (Ja, det sagde Knud Kristensen virkelig!). Argumentet er ¿ undskyld jeg siger det ¿ tåbeligt! Hvis man vil markedsføre Vesthimmerland, skal der virkelig bruges mio. af kroner, og ikke bare nogle få hundrede tusinder. Vesthimmerland er ikke et i forvejen kendt geografisk område, og derfor skal der virkelig investeres, hvis det som sådan skal gøres kendt. Hvis man vil markedsføre Vesthimmerland, skal man markedsføre Løgstør eller Aars eller Gatten Golf Center eller ¿.. Disse lokaliteter er i forvejen kendt og kan umiddelbart findes på et kort. Derfor får man meget mere effekt, ved at markedsføre sådanne steder ¿ og så man jo huske på, at disse steder jo også er en del af Vesthimmerland, så den positive effekt, en sådan markedsføring vil få for det enkelte sted, vil også være til gavn for kommunen. Hvis man altså virkelig mener, hvad man sagde, nemlig at det var et godt projekt, burde man altså have stemt ja og ikke nej. Derfor må jeg konstatere, at nej¿et også i denne situation ikke er sagligt, men politisk. Afslutningsvis må man nu spørge sig selv: Hvad kan det politiske motiv mon være, når det ikke er sagligt begrundet? Er det virkelig ¿sognerådspolitikerne¿, der har stukket deres ansigt frem? Eller er det bare almindelig dårskab? Svarene hvisker i den Vesthimmerlandske vestenvind!

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...