Sohn en skamplet

Det er dog et ualmindeligt grimt sprog, kommunisten, den tidligere skoleder Hans Vedel bruger overfor mig i sin svada (5.5.).

Jeg havde først bestemt mig til, at jeg ikke ville bruge mere krudt på ham, da han, selvom han har været skoleder, jo åbenbart er langt uden for pædagogisk rækkevidde. Men mange mails og telefonopringninger (bl.a. også fra hans tidligere kolleger), der takker for mine indlæg om den tidligere formand for Danmarks Kommunistiske Parti, Ole Sohn, har fået mig til at ombestemme mig. Det går igen i de mange hilsner, at Ole Sohn er skamplet for det danske folkestyre, og at det er ubegribeligt, SF har taget ham til sig. Efter min mening er han levebrødspolitiker, der forlod kommunisterne, da muren faldt. Nu kunne han ikke få flere penge ud af Sovjet (5,2 mio. ulovligt indført fra 1987-1989) til "kampen i Danmark". Efter murens fald skiftede han til Enhedslisten, og da der ikke rigtig var nogen fremtid for ham der, faldt hans kærlighed på SF. Desuden fortjener Hans Vedels grimme sprog om mig nogle flere bemærkninger. Med det sprog og den form for argumentation er det da godt, han ikke har noget med skoleelever at gøre mere. Vedel har åbenbart aldrig læst andre aviser end "Land og Folk", idet han ikke er klar over Stasis henrettelser af uskyldige, anderledes tænkende. Men der kan jo også, som hos andre kommunister, være tale om naivitet, når han 20 år efter murens fald kan blive overrasket over Stasis uhyrligheder. 250.000 politiske fanger havde DDR gennem de 41 år, hvoraf 72.000 var fængslet alene, fordi de ville til vesten. Besøg selv Stasi Museet i Leipzig, Hans Vedel og se listen over de henrettede (dem man ved), og da Vedel jo stadig besøger DDR vennerne i Berlin kunne han også have godt af et besøg i Stasi museet i Berlin. Det er i øvrigt tidligere fanger, der er guider. At Ole Sohn, Hans Vedel og ligesindede kunne elske et sådant system, der udover at fængsle og i nogle tilfælde henrette, uskyldige borgere er ufatteligt. Ydermere husede man og støttede økonomisk terrorcellerne i Vesttyskland, Italien, Spanien, Frankrig og Belgien. Og så til slut: Endnu en Ole Sohn-løgn: Fra Debatten på DR 2 31.3. 2011: Ole Sohn: "Bare lige for at komme med en korrektion. Vi regulerer ikke nogen erhvervsskatter for det produktive erhvervsliv". Ole Birk Olesen: "Vil I ikke sætte selskabsskatten op?". Ole Sohn: "Nej, det vil vi ikke". På side 35 i S og SF's udspil "Fair Løsning" står der sort på hvidt: "S og SF's skatteforslag betyder, at halvdelen af provenuet kommer fra en generel forøgelse af selskabsskatten". Udtrykket "en generel forøgelse af selskabsskatten" kan dårligt forstås på anden måde, end at det netop er en generel forøgelse af selskabsskatten - som var det, Ole Sohn nægtede, at der var tale om. Desuden står der på samme side i "Fair Løsning": "Det er helt rimeligt at kræve et større skattebidrag fra landbruget, den finansielle sektor, multinationale firmaer og andre, der unddrager sig skat, samt fra olie- og gasproduktionen i Nordsøen uden for eneretsbevillingen". Velbekomme.