EMNER

SOK under lup

Kulegravning af redningsindsats og rekonstruktion af organisationen ligger lige for

NORDYLLAND:Forsvarsminister Svend Aage Jensby skal i dag redegøre for forløbet af redningsaktionen i forbindelse med fiskekutteren Melissas forlis øst for Læsø. Det sker i et åbent samråd i Folketinget. Samrådet holdes kl. 13.00, og forsvarsudvalgets medlemmer har forud for samrådet modtaget et båndudskrift af kommunikationen mellem nogle af parterne i redningsaktionen. Båndudskriftet er en fyldig sag, der følger redningsaktionens øverste lag fra 20.51 til næste morgen 7.07. En minutiøs gennemgang af båndudskriftet giver ingen overraskende nye detaljer, men kommunikationen gennemsyres af det forhold, at organiseringen af redningsarbejdet bør kulegraves. Ikke mindst det forhold, at det koordinerende redningscenter i Karup og Søværnets Operative Kommando, SOK, i Århus op til flere gange under redningsaktionen viser forskelle i holdninger til, hvordan det videre forløb skal afvikles. Centret i Karup er hierakisk placeret som ledelse, og det giver en del unødig kommunikationsforvirring. Begrebet operationel ledelse anvendes således i udskriften som belæg for at Kattegat Marinedistrikt i Frederikshavn, der er tættest på selve redningsaktionen, ikke skal blande sig i kommunikationen direkte med helikopterne, men kommunikere gennem Århus og videre herfra til Karup. Det ligger snublende nært at spørge om ikke, det operationelle ansvar burde placeres tættest på opgaven, men ingen kilder i Forsvarsministeriet vil byde ind på, om forsvarsminister Svend Aage Jensby vil gå ind med krav til en ændret organisering - måske med Forsvarskommandoen som øverste redningsmyndighed i Danmark. Udskriften tydeliggør, at der er småfighter mellem Karup, SOK og KGM, og at de har stået på i mange år. Men båndudskriften viser ikke, at der direkte er foretaget fejlagtig håndtering af redningsaktionen med afsæt i disse territoriale kampe. Der er en vis uenighed om, hvorvidt helikopteren fra Aalborg efter fornyet tankning skulle have returneret til Aalborg for at hente lysbomber, som så efterfølgende kunne have været fløjet til positionen øst for Læsø. Der debatteres for og imod risikoen for, at en lysbombe kunne forårsage havari på en af de mange eftersøgende både. Men der kommer ikke en entydig konklusion Det er også det forhold, at videre eftersøgning under indtryk af lysbomber og med de bølger, der var på det tidspunkt, ville have fremkaldt skyggevirkninger, som kunne vanskeliggøre eftersøgningen fra de mange skibe.