Sol og Strand satser på hele Europa

En meget hård konkurrence på markedet for feriehus-udlejning sætter sit præg på 2004-regnskabet fra Sol og Strand-koncernen i Blokhus. Selskabet kom ud af året med det dårligste resultat i flere år, viser det netop offentliggjorte regnskab.

Et resultat for hele koncernen på godt 2,5 millioner kroner efter en omsætning på 303,3 millioner kroner er "mindre tilfredsstillende", erklærer ledelsen. I driftsselskabet Sol og Strand A/S, Blokhus, var årets resultat 2,8 mio. kr. Selve driften gav et underskud på knapt en halv million kroner. De tilsvarende tal året før var et resultat på 3,3 mio. kr. og en omsætning på 291,2 mio. kr. Selskabets resultat og økonomiske udvikling har også været påvirket af en ugunstig udvikling på den norske valuta, fremgår det af regnskabsberetningen. Udbygning Men en storstilet udbygning af selskabets aktiviter skaber forventning om et væsentligt bedre resultat i indeværende år. - Vi har indgået aftaler med fem, formentlig snart seks udenlandske udlejningsbureauer, så vi bliver Europa-dækkende, hvor vi i dag i langt overvejende grad alene kan tilbyde huse i Danmark, oplyser direktør Kaj Frederiksen. Aftalerne giver Sol og Strand adgang til næsten 30.000 sommerhuse ud over Europa. I forhold til de udenlandske huse fungerer Sol og Strand alene som bookingbureau, og bookingen vil udelukkende komme til at foregå på internettet. For de danske sommerhuse er selskabet totalentreprenør på udlejningen, og der vil fortsat blive udgivet et rigtigt katalog. Sol og Strand Holding omfatter også seks datterselskaber - fem feriehusudlejningsbureauer og et reklamebureau. - Der er tale om strategiske opkøb, som kan sikre os nogle stordriftsfordele, forklarer Kaj Frederiksen. Generationsskifte I årets løb er der påbegyndt et generationsskifte, som sikrer at virksomheden med 140 medarbejdere fortsat vil være i stifterne Kaj Frederiksen og Kjeld Andersen og deres familiers ejerskab, og dermed fortsat er en nordjysk virksomhed. Bestyrelsesformand Kjeld Andersen har overdraget en del af sine aktier til sine børn.