Solbakkevej bliver fodgængervenlig

Kommunen anlægger gennemgående fortov i forbindelse med en større renovering af den nedslidte gade

Brovst 25. september 2002 08:00

BROVST: Kommunen er netop ved at afslutte første etape af et vejarbejde på Solbakkevej, der gennemgår en større renovering. Blandt andet lægges halvanden meter fortov langs hele husrækken, fortæller vejformand Aage Sørensen. Dermed får fodgængere, og især dårligt gående, bedre vilkår end hidtil, hvor nogle af hustrapperne går helt ud til asfalten og dermed tvinger gående ud i den kørende trafik. Nu forlader vejfolkene midlertidigt Solbakkevej for opgaver andetsteds, men når de kommer tilbage, anlægges også et helleanlæg, som vil indsnævre kørebanen til tre en halv meter et enkelt sted. De steder, hvor der lægges fortov uden om trapperne, bliver kørebanen fem meter bred. I begge tilfælde vil den snævrere kørebane virke fartdæmpende. Når fortovene er færdige, og der er sat nye vejbrønde samt lagt nye kantsten i stedet for de gamle, der for længst er trykket ned i jorden, lægges ny asfalt. Vejformanden regner med, at arbejdet er færdigt om en måneds tid.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...