EMNER

Solbjergskolen udtryk for stigende behov

Der er ingen forskel på målgruppen eller pædagogikken, når man sammenligner Krabbeshus Heldagsskole med Solbjergskolen. Det vurderer Jens Thøgersen, leder af Solbjergskolen, en afdeling for autister fra Thy og Mors - beliggende på Lindegårdsskolen på Mors.

Der er ingen forskel på målgruppen eller pædagogikken, når man sammenligner Krabbeshus Heldagsskole med Solbjergskolen. Det vurderer Jens Thøgersen, leder af Solbjergskolen, en afdeling for autister fra Thy og Mors - beliggende på Lindegårdsskolen på Mors.

SOLBJERG:12 børn fra Thisted Kommune går i skole i Solbjerg på Mors, fordi de har autisme-spektrum-forstyrrelser (ASF). Skolen går både under navnet Solbjergskolen og Lindegårdsskolens afdeling for autister. Dette tilbud blev etableret i 2003 på anbefaling fra daværende ledende skolepsykolog, Finn Christensen, Viborg Amt. Han er i dag kontorchef i Undervisningsministeriet: - Jeg kan bekræfte, at der i Viborg Amt for fem-seks år siden var drøftelser med de fire nordlige kommuner om, hvorledes der i den nordlige del af Viborg Amt kunne opbygges et undervisningstilbud for elever med autismespektrumforstyrrelser, fordi antallet af børn med disse problemer var stigende fra området, siger Finn Christensen. - Der tegnede sig mulighed for at etablere en pædagogisk bæredygtig enhed med 20-25 elever i form af en specialklasserække. Tilbudet blev etableret på Lindegårdsskolen, der på det tidspunkt havde overskydende plads. Det blev vurderet, at med gode fysiske rammer, faglig efteruddannelse af personalet til den særlige undervisningsopgave og med en langsom opstart, ville det være et pædagogisk forsvarligt tilbud. Finn Christensen siger i øvrigt, at antallet af børn med ASF er steget meget gennem en længere periode. - Der er stor forskel på, i hvilken grad denne funktionsforstyrrelse påvirker det enkelte barn. Derfor er der i kommunerne udviklet forskellige former for undervisningstilbud i form af specialskoler, specialklasserækker, mindre specialklassegrupper og støttet undervisning på hjemskolen, således at der er mulighed for at give det tilbud, der passer bedst til den enkelte elev. @Byli.9.special.bund:Af Lone Lærke Krog lone.laerke.krog@nordjyske.dk