Solcelle-sag har skabt unødig frygt for dagpenge

Normalt påvirker solcelleanlæg hverken efterløn eller dagpenge - men ens skat

For langt de fleste vil et solcelleanlæg på taget ikke påvirke hverken dagpenge eller efterløn, men indtægten er skattepligtig.Arkivfoto: Peter Broen

For langt de fleste vil et solcelleanlæg på taget ikke påvirke hverken dagpenge eller efterløn, men indtægten er skattepligtig.Arkivfoto: Peter Broen

En sag fra Midtjylland har opskræmt så mange ejere af solcelleanlæg, der nu frygter for, at deres efterløn og dagpenge er i fare, at a-kassen ASE er gået ud med læserbreve for at mane misforståelserne i jorden. For der er tale om misforståelser, fastslår Øyvind Reebirk Søltoft, der er juridisk konsulent hos ASE. Midtjyden fik ganske vist beskåret sin dagpengeret til halvandet år, fordi han havde investeret i et solcelleanlæg, men det skyldtes andre forhold. - Der kan være særlige forhold, der gør, at der er tale om selvstændig bibeskæftigelse, som begrænser dagpengeretten til halvandet år. For eksempel må man ikke investere i solcellerne gennem eget selskab og der må aldrig være eget arbejde forbundet med investeringen, fortæller Øyvind Reebirk Søltoft Han understreger, at normalt giver fordelen ved solcelleanlæg - eller vindmøller og andre anlæg til udnyttelse af vedvarende energi for den sags skyld - ingen problemer for hverken dagpenge eller efterløn. - Det kræver som nævnt, at man ikke selv yder arbejde i forbindelse med montering eller vedligeholdelse af anlægget, og det gør man da heller ikke normalt. Det er under alle omstændigheder klogt at lade et sagkyndigt firma montere anlægget, og hvis det sidder på en tagflade, der hælder mere end 15 grader, er det også selvrensende, nævner Øyvind Reebirk Søltoft. Skattebegunstigelse Når der overhovedet kan opstå tvivl om disse ting, skyldes det dels, at der er en skattebegunstigelse forbundet med etablering af vindmøller, solceller og andre anlæg, der er tilsluttet el-nettet på den måde, at der i perioder leveres strøm ud af huset, og dels, at indtægten ved disse anlæg er skattepligtig. Men hvis man overholder reglerne, er der ikke grund til at frygte konsekvenser for hverken dagpenge eller efterløn, men hvis man modtager det ene eller det andet, og hvis man gerne vil etablere et af disse anlæg, så er det en god idé at kontakte sin a-kasse på forhånd, påpeger Øyvind Reebirk Søltoft. Skattepligtigt Imidlertid skal man altså huske på, at både værdien af den elektricitet, man selv udnytter fra anlægget, og værdien af den elektricitet, man "sælger" til elselskabet, er skattepligtig. Man kan selvfølgelig vælge at montere et anlæg, som ikke har kontakt til elnettet, og som dermed heller ikke generer indkomst i de perioder, hvor man ikke selv kan udnytte al strømmen. Det anses for 100 procent privat, og så er indtægten ikke skattepligtig, og man kan heller ikke få fradrag for udgifterne til etablering. Det fortæller Revisionscentret om i en artikel på internettet, og af den fremgår, at der er to skattemæssige ordninger at vælge imellem. Der er dels virksomhedsmetoden, hvor der aflægges fuldt regnskab, så alle indtægter er skattepligtige og alle udgifter fradragsberettiget. Det betyder også, at der må afskrives på anlæggets anskaffelsessum. Det er som antydet en ret krævende regnskabsmetode, som i mange tilfælde måske heller ikke står mål med det økonomiske udbytte, og så er der den mulighed at benytte en såkaldt skematisk ordning. Den medfører, at de første 7000 kroner af bruttoindtægten er skattefri, og at det kun er en mindre del af indtægterne fra anlægget, der beskattes. Til gengæld opnås der ikke fradrag for omkostninger til anlægget, ligesom der ikke kan afskrives på anlæggets anskaffelsessum, oplyser Revisionscentret. Reglerne, der er beskrevet her i artiklen, gælder også, hvis man bor i andelsbolig - men det er ikke sikkert, at andelsboligforeningen vil acceptere udstyret.