Soldaten i centrum

Forsvarsforligsforhandlingerne er gået i gang. Derfor ville nogle sige, at vi skal afvente disse forhandlinger før, vi melder ud fra Socialdemokraternes side.

Vi har dog et krav til forhandlingerne, der er så væsentligt, at vi ikke kan lade være med at pointere det. Vi vil have soldaten i centrum for forhandlingerne, og vi vil kræve, at soldaternes udstyr og materiel skal være opdateret og i den bedste stand. Vi erkender, at soldaterne i Afghanistan på en række områder er i top inden for disse områder, og det skal bare fortsætte på alle områder. Vi vil imidlertid også have, at soldaterne under træningen til udsendelsen skal have tilsvarende perfekt materiel. Vi vil på alle punkter have opfyldt, at soldaterne skal ”træne som de skal kæmpe”. Det er helt uacceptabelt, at soldaterne før udsendelsen ikke kan træne med nøjagtigt det udstyr og det materiel, de skal bruge i eksempelvis Afghanistan. Det er væsentligt for socialdemokraterne, at de fleste af vore dygtige soldater bliver i Forsvaret i en årrække, så vi på sigt får et system, hvor det er sammentømrede enheder med lang erfaring, der udsendes. Det er kun muligt, hvis soldaterne efter hjemkomst fra missionsområdet bliver ansat i enheder, hvor de også har perfekt materiel, og hvor de reelt får muligheden for at udvikle sig personligt og som enhed. Socialdemokraterne forventer, at Hæren for hver enhed, der udsendes, har seks veludrustede enheder, der forbereder udsendelse tre år efter seneste mission. Det virker ikke i dag, fordi Hæren ikke har det tilstrækkelige materiel og det perfekte udrustning til disse enheder, og så ”gider” soldaterne naturligvis ikke fortsætte. Vi vil insistere på, at Soldaten skal have de optimale betingelser både før udsendelsen, under missionen, men også efter hjemtagningen fra missionen. Argumentet for vort krav er klar. Vi vil ikke acceptere, at de soldater, vi udsender langt fra Danmarks grænser for at forsvare landets interesse, ikke får de optimale betingelser. Vi vil i særlig grad arbejde for, at vi får så mange veluddannede enheder, at vi altid vil være i stand til at udsende rutinerede og professionelle soldater og ikke primært skal basere os på soldater, der for ganske nyligt har afsluttet den grundlæggende uddannelse. Argumentet imod vort krav er svær at finde, og kan kun være, at det bliver dyrt. Det er dog ikke et rimeligt argument over for soldaten og dennes pårørende. Socialdemokraterne vil skaffe midlerne, og umiddelbart er det vor opfattelse, at vi kan skaffe midlerne inden for den nuværende ramme. Vi vil spare på de kapaciteter, der ikke skal udsendes. Vi vil suspendere værnepligten, ikke alene for at skaffe midler. Vi kan ikke argumentere for, at tvangsindkalde værnepligtige, som vi ikke har en designeringsfunktion eller en opgave til efter uddannelsen og hjemsendelsen. Vi vil udskyde bestillingen af nye kampfly og begrænse antallet. Vi vil kigge på strukturer og her sikre bedst mulige betingelser for Forsvarets ansatte.