Soldater er også mennesker

BØGER Tony Le Tissier: "Med ryggen mod Berlin" Ofte får man det indtryk, at befrielsen 4. maj kom som en overraskelse. Man lyttede til BBC og pludselig... nå, nu overgav Tyskland sig. Sådan var det naturligvis ingenlunde. I Danmark havde modstandsbevægelse og myndigheder længe forberedt besættelsens ophør, og ude i verden var det klart, at krigen snart måtte få en ende. Her skal man også erindre sig, at krigen ejheller sluttede 4. maj om aftenen - det gjaldt med Johs. G. Sørensens ord og stemme kun "i Holland, Nordvesttyskland OG i Danmark". Men efter nogle år med den "totalen Krieg" nærmede det totale nederlag sig. I den foreliggende bog fortæller en række tyske soldater om de sidste måneders kampe dels mod den røde hær, dels mod egne officerers inkompetence. Beretningerne suppleres af uddrag fra en radiojournal, dvs. udskrift af radiokommunikationen mellem forskellige niveauer vedrørende nogle kampe ved Oder i marts 1945. Ind imellem lakoniske meddelelser om tabstal lyder det fortvivlet ude fra de våde marker "hvor bliver artilleribeskydningen af?" og "meddelelser, som vi ikke kan reagere på i tide tjener ikke noget formål og svækker tilliden til ledelsen". Hovedinteressen ligger dog i soldaternes historier. Unge mennesker, der var med i skyttegravskrigen og i gadekampene i Berlin, beretter om desperationen under træfningerne, så man tror, man sidder med manus til en action-film. "Hver mand i sit eget lille helvede". SS-seniorsergent Willi Rogmann skriver med bidende ironi om, hvorledes "Leibstandarte-SS Adolf Hitler" måtte tage sporvognen, og hvorledes han fandt et veludstyret våbenlager, som overkommandoen tilsyneladende havde glemt. Blandt fortællerne er adskillige ganske unge drenge, som fra Hitler-Jugend blev gelejdet ud i kamp. Hitler tildelte dem skinnende tapperhedsmedaljer. Men med hjem fik de også uudslettelige ar på sjælen. Disse personlige beretninger minder læseren om, at soldater på hver side har æresbegreber, at de har vigtige grunde til at handle, som de gør, at ikke alle er torturbødler, at de også bare er mennesker. Per Pilekjærkultur@nordjyske.dk Tony Le Tissier: "Med ryggen mod Berlin. Beretninger fra det tyske tilbagetog i 1945". 240 sider, 279 kr. Ill. Diorama Forlag