Soldater kræver armbøjninger

De værnepligtige i Søværnet må ikke længere tage armbøjninger, når de er i uniform.

Gen­nem alle ti­der har tje­nes­te i for­sva­ret og arm­bøj­nin­ger hørt sam­men, men nu har de vær­ne­plig­ti­ge på Sø­vær­nets Ser­gent- og Grund­sko­le i Fre­de­riks­havn ta­get de­res sid­ste "arm­strækkere" i uni­formFoto: Hærens Mediecenter

Gen­nem alle ti­der har tje­nes­te i for­sva­ret og arm­bøj­nin­ger hørt sam­men, men nu har de vær­ne­plig­ti­ge på Sø­vær­nets Ser­gent- og Grund­sko­le i Fre­de­riks­havn ta­get de­res sid­ste "arm­strækkere" i uni­formFoto: Hærens Mediecenter

Den beslutning er truffet på Søværnets Sergent- og Grundskole i Frederikshavn, men har vakt protest blandt de værnepligtige, der har startet en underskriftsindsamling. Ifølge forsvarets egen nyhedskanal, www.forsvarskanalen.dk, blev der allerede den første dag efter afskaffelsen af armbøjningerne indsamlet 50 protester. - Der skal være mere soldat over det. Det er jo ikke et beskæftigelsesprojekt, men et træningsprojekt i det danske forsvar, vi er på, siger landstalsmanden for de værnepligtige, Mikkel Merrild, til forsvarskanalen. - Så kunne vi være taget på højskole, hvis det var det, vi ville. Man kan da ikke have sådan en blegfed flok sømænd til at rende rundt på skibene, tilføjer Mikkel Merrild. Mikkel Lyster fra Værnepligtsrådet kalder protesten paradoksal, men siger, at hvis de værnepligtige gerne vil have "armstrækkere", så vil rådet hjælpe dem med det. Næstkommanderende på Sergent- og Grundskolen, Helge Christensen, bekræfter over for NORDJYSKE. at det er besluttet, at adskille den fysiske træning til idrætstimerne og fritiden, hvor skolen stiller alle tænkelige faciliteter til rådighed. - Vi bruger ikke armbøjninger som belønning/straf i undervisningen. Vi føler ikke, at det er et pædagogisk middel. Brugt i undervisningen vil armbøjninger kunne lægge et for stort pres på enkelte elever, siger Helge Christensen. Hvorvidt der også er forbud mod værnepligtiges armstræk i uniform inden for forsvarets to andre værn, kan Helge Christensen ikke på stående fod oplyse. Det var fredag ikke muligt at få kontakt til de værnepligtiges Mikkel Merrild for at få oplyst, hvor mange protestunderskrifter, der nu er indsamlet. Søværnets nye Sergent- og Grundskole i Frederikshavn blev taget i brug fra årsskiftet og rummer idrætshal og træningsbassin samt andre muligheder for inden- og udendørs fysisk udfoldelse.