Overenskomster

Soldater trækker på skulderen af løntillæg

Indtil videre har ingen af de fastansatte soldater fortrudt deres kontrakt på udsendelse, oplyser forsvaret. Arkivfoto

Indtil videre har ingen af de fastansatte soldater fortrudt deres kontrakt på udsendelse, oplyser forsvaret. Arkivfoto

København: Efter lang tids utilfredshed får de udsendte danske soldater i internationale operationer nu hævet deres udetillæg. Forsvarsminister Søren Gade (V) har efter drøftelser med de øvrige forligspartier besluttet at give soldaterne en stigning i tillægget på mellem 1200 og 2400 kroner om måneden afhængig af soldatens grad. Dermed svarer tillægget nu til det, Udenrigsministeriets udsendte får. - Vores soldater, der udsendes til verdens brændpunkter, yder en enestående og vigtig indsats under farlige og vanskelige vilkår til gavn for Danmark. Derfor har spørgsmålet om aflønning af vores udsendte soldater har været et centralt tema i mine løbende drøftelser med Socialdemokraternes John Dyrby Paulsen og de øvrige forligsordførere, siger Søren Gade i en pressemeddelelse. Hos Hærens Konstabel og Korporalforening hilser man forhøjelsen velkommen, men det er "naivt" at forestille sig, at det får snakken om højere løn til at forstumme blandt soldaterne, siger formand Flemming Vinther. - Vi siger selvfølgelig tak for et skattefrit tillæg til lønnen. Men 1200 kroner mere om måneden gør det ikke for vores folk. De har fortsat en meget lav løn, hvis man regner ud, hvor mange timer soldaterne er på arbejde, mens de er udsendt, siger Flemming Vinther. Konstablernes fagforening er heller ikke begejstret for, at Søren Gade gør størrelsen af tillægget afhængig af soldatens grad. - Det har vi svært ved at forstå, for presset på familien og de vilkår, man er udsat for under udsendelsen, er ens for alle, uanset om man er officer eller konstabel. Derfor bør tillægget være ens for alle, siger Flemming Vinter. For unge konstabler, der bor hjemme hos far og mor før udsendelsen og ikke har større faste udgifter, kan en udsendelse i dag betyde mange tusind kroner ekstra på bankbogen. Men blandt konstablerne er der også en ældre gruppe med kone, børn og udgifter til bil og hus derhjemme. Det er specielt denne gruppe, der oplever, at de økonomisk ikke får meget ud af at blive udsendt. Beslutningen betyder, at soldaternes samlede skattefrie udetillægslignende tillæg kommer op på mellem ca. 11.000 kroner og 17.800 kroner om måneden. Tillægget forhøjes med virkning fra 1. december 2008. Socialdemokraterne har tidligere fremsendt et beslutningsforslag om at hæve tillægget, men det er kun et første skridt i retning af at give soldaterne en ordentlig løn, siger forsvarsordfører John Dyrby Paulsen. I forbindelse med Forsvarskommissionens arbejde forslår han, at der fastsættes et skattefrit niveau, som svarer til en almindelig konstabels løn. Og det niveau skal gælde for alle udsendte soldater. - Det her er et meget lille skridt, og det manglede bare. Soldaterne er på arbejde 24 timer i døgnet syv dage om ugen, når de er udsendt til Afghanistan, og hvis man sammenligner med udsendte fra Udenrigsministeriet, så får nogle af dem skattefri løn. Det giver absurde situationer, hvor soldater skal beskytte og risikere deres liv for folk fra Udenrigsministeriet, som får væsentlig mere i løn, siger John Dyrby Paulsen./ritzau/