Brovst

Soldatermission festede

} SOLDATERVENNER: KFUMs Soldatermission holdt sin årlige soldatervennerfest i Brovst. Om formiddagen prædikede landssekretær Bent Ingemann Jensen fra Thyholm i Brovst Kirke over dagens tekst og om aftenen var mange soldatervenner samlet i Brovst Missionshus og her fortalte Bent Ingemann Jensen om soldaterhjemmenes betydning for de unge som aftjener deres værnepligt ofte langt fra deres hjem. Landssekretæren tog sit udgangspunklt i kristendommen og fortalte om den hånd, som Gud rækker alle dem, der vil tage imod dette holdepunkt som troen på Gud og Jesus Kristus er. Efter kaffebordet fortalte landssekretæren, at der i de sidste par år er oprettet soldaterhjem i Irak, hvor der er 400 danske sodater, og et hjem i Kosovo. Desuden er og foruden er der bygget et nyt soldaterhjem på Bornholm. Festen i missionshuset blev ledet af formanden for kredsen, Knud Verner Christensen, og der blev i kirken og missionshuset givet en gave til KFUMs soldatermissions arbejde på 1290 kr.