EMNER

Solen skinner på landsbyerne

Nyvalgt landsbyråd glæder sig til at tage hul på arbejdet

John E. Sørensen, Aarestrup, er valgt til formand for Rebild Kommunes første landsbyråd. ARKIVFOTO: GRETE DAHL

John E. Sørensen, Aarestrup, er valgt til formand for Rebild Kommunes første landsbyråd. ARKIVFOTO: GRETE DAHL

REBILD:Efter lange og flittige forberedelser i arbejdsgruppen kan John E. Sørensen fra Aarestrup nu glæde sig over, at Rebild Kommunes allerførste landsbyråd er blevet valgt. Han blev naturligt nok udpeget til formand og Lisbeth Nørgaard fra St. Brøndum til næstformand, da landsbyrepræsentanterne fra hele kommunen forleden var samlet på rådhuset i Terndrup. De to har nemlig været med til at trække læsset med hensyn til at få et landsbyråd etableret. John E. Sørensen glæder sig: - Nu står vi jo med en stor åben bog foran os, som det bliver spændende at blade i. Udsigten tegner positivt, siger han. Noget af det mest konkrete, landsbyrådet først skal tage sig af, er fordelingen af de midler, som Rebild Kommune har afsat til landdistrikterne. - Vi kender ikke det nøjagtige tal endnu, for tilskuddene har været opgjort på forskellige måder i de tre gamle kommuner, siger Rebilds udviklingskonsulent for landdistrikterne, Pia Bonde. Men John E. Sørensen vil også nødig have det hele til at handle om penge: - Det er jo meget andet end det. Først og fremmest vil vi jo gerne skabe kontakter og dialog på tværs af landsbyerne. Så kan man nemlig både hjælpe og inspirere hinanden og løfte mere i fællesskab. Og her er vi jo i den heldige situation, at vi har fået Pia. Udviklingskonsulent er en kolossal titel, men hun giver os faktisk kolossale muligheder, siger John E. Sørensen. Pia Bonde fortæller, at hun i øjeblikket er ved at bygge en fælles hjemmeside op under kultur og fritid på www.rebild.dk. - Jeg opfordrer alle landsbyerne til at få deres egen hjemmeside, som vi så kan linke til centralt. Jeg vil gerne have det til at blive en rigtig ”varm” side, hvor vi hele tiden kan følge med i, hvad man går og pusler med rundt omkring. For måske kan man gå sammen om ideer, der ligner hinanden, og dermed have meget større chancer, når man skal skrive ansøgninger, siger Pia Bonde. Hver landsby skal udpege en repræsentant og oplyse det til Pia Bonde inden 31. marts, hvis man vil have del i grundbeløbet, som landsbyrådet skal fordele mellem landsbyerne. Desuden får Rebild Kommune en projektpulje af landdistriktsmidler, som landsbyer kan søge tilskud fra hos landsbyrådet.