Lokalpolitik

Solfanger-lokalplan sendes ud i ny høringsrunde

ULSTED:Byrådet sagde på gårsdagens decembermøde ja til at sende et lokalplanforslag vedrørende Ulsted Varmeværk ud i en ny, offentlig høringsrunde. Det skete, efter at den første høringsrunde havde medført en række bemærkninger og indsigelser - med en række deraf følgende møder for at få rettet tingene ind til alles tilfredshed. Justeringerne er imidlertid så omfattende i forhold til det oprindelige lokalplanforslag, at en ny høringsrunde er nødvendig - hvilket Ulsted Varmeværk er fuldt ud indstillet på. Den nye lokalplan for området skal blandt andet åbne mulighed for, at der på stedet kan etableres et nyt solfangeranlæg i varmeværkets løbende bestræbelser på at nedbringe varmepriserne.