Solfanger på fredet ø-kirke

Utraditionel løsning kan være med til at sikre kirken på Hirsholmene den nødvendige udluftning og bekæmpe råd og fugt og måske også skimmelsvamp

Hvis Kulturarvstyrelsen giver den nødvendige tilladelse, skal en solfanger klare udluftningen af kirken på Hirsholmene. Foto: Kim Dahl Hansen

Hvis Kulturarvstyrelsen giver den nødvendige tilladelse, skal en solfanger klare udluftningen af kirken på Hirsholmene. Foto: Kim Dahl Hansen

Manglende udluftning af den lille kirke på Hirsholmene er én af de væsentligste årsager til, at kirken, som tidligere omtalt i NORDJYSKE, er angrebet af råd og forskellige fugtskader. Det fremgår af en rapport, som den kgl. bygningsinspektør fra arkitektfirmaet Kjær og Richter i Århus er ved at udarbejde efter en gennemgang af kirken her i efteråret. Det skal også undersøges, om kirken er angrebet af skimmelsvamp. Samtidig er bygningen også ramt af et meget omfattende angreb af borebiller. Skovfoged Kim Friis Egefjord fra Skov- og Naturstyrelsens byggeregion Vest i Randers, som står for den foreløbige planlægning af det kommende og stærkt nødvendige vedligeholdelsesarbejde, siger, at den kgl. bygningsinspektør stadig er i gang med at skaffe det fornødne overblik over omfang, metoder og økonomi. Han forventer, der vil foreligge en endelig rapport i begyndelsen af 2011. Den manglende udluftning skal der rådes bod på ved et for den lille fredede ø-gruppe meget utraditionelt projekt, nemlig opsætning af en solfanger, der kan sikre en stadig udskiftning af luften og dermed også en tiltrængt nedsættelse af fugtigheden i kirkebygningen. Håber på tilladelse Solfangeren behøver ikke direkte at blive placeret på selve kirken, siger Kim Friis Egefjord,. - Derfor håber jeg, at kultur-arvstyrelsen vil give den nødvendige tilladelse til opsætningen. - I denne tilladelse skal der også ligge en samlet godkendelse af det projekt, som bliver fremlagt til bekæmpelse af råd og eventuel skimmelsvamp, som er det mest påtrængende og kostbare problem, vi står over for. - Borebillerne skal vi nok få bugt med også inden, at der til foråret igen holdes gudstjenester i kirken, siger Kim Friis Egefjord. Hvis det viser sig, at også kirkens inventar med altertavle, prædikestol og døbefont udover de gamle bænke skal restaureres, vil det betyder en meget stor fordyrelse af projektet. Byggeregion Vest lægger op til, at der med et velforberedt projekt åbnes for positive forhandlinger med andre myndigheder, som berøres og dermed også lægges op til en nødvendig udredning af budgetfordelingen. Det er ingen hemmelighed, at økonomien i Skov- og Naturstyrelsen som i andre offentlige instanser er under stærkt pres. Alligevel håber Styrelsen fortsat, at der, når projektet er gennemført, kan opnås en aftale med de kirkelige myndigheder i Aalborg Stift og Frederikshavn sogn om fremtidig brug og vedligeholdelse af kirken, der er opført omkring 1638. Lokale forhandlinger Det er Skov- og Naturstyrelsens stedlige repræsentant på Hirsholmene, der har det daglige tilsyn med såvel kirken som de øvrige bygninger på øen. Øverste ansvarlige er skovrider Jesper Blom-Hansen fra Skov- og Naturstyrelsens region Vendsyssel med hovedkvarter i Skagen. Han har ikke ønsket at kommentere sagen. Det er i øvrigt ham, der senere skal stå i spidsen for de lokale forhandlinger, der kan medvirke til at sikre den lille ø-kirkes fremtidige brug til gudstjenester i sommerhalvåret og ikke mindst som et yndet udflugtsmål for de mange turister, der hvert år besøger Hirsholmene.