Solgården er en fredning værdig

SOLGÅRDEN:Ved renoveringen af bymidten holdt vort bystyre på, at bygningerne omkring selve bymidten, når de skulle renoveres, blev renoveret på en sådan måde, at facaderne førtes tilbage til den oprindelige stil. Hvordan kan så det selvsamme bystyre tåle tanken om, at der opføres en nybygning foran Solgårdens gamle hovedbygning ud mod Aggersundvej? Det er en juvel af en ældre bygning, der i sin symmetriske opbygning omkring et virkeligt fornemt indgangsparti er en fredning værdig. Ingen arkitekt heller, der har respekt for fint gammelt byggeri, ville drømme om at placere et moderne byggeri på det sted, så meget mere, som at der jo i haven øst for plejehjemmet vil være rige udfoldelsesmuligheder for mere moderne og funktionelt byggeri. Desuden: Hvem af disse mennesker, byrådsmedlemmer og andre, ville bryde sig om på deres gamle dage at blive klistret så tæt ud mod Aggersundvej med støj og bilos fra busser og store lastbiler, der skal ud til industriområderne? Denne trafik bliver næppe mindre fremover i en by som vor med den rivende udvikling, der foregår. Angående økonomien med at drive plejehjemmet fremover, vil der nok ikke blive synderlig forskel, hvor så bygningerne placeres. Det skulle da lige være, at beboerne ud mod Aggersundvej lettere bliver syge end dem, der bor ud til en fredfyldt have.