Fjerritslev

Solgården-møde i ny sal

Mandag aften har Fjerritslev Kommune arrangeret et orienteringsmøde om etape to af om- og tilbygningen af Plejehjemmet Solgården i Fjerritslev. Mødet var planlagt til at finde sted på aktivitetscentret i byen, men det er besluttet at flytte det til Solgården. Det kan lade sig gøre, fordi en ny samlingssal på plejehjemmet er færdig og i øvrigt ganske egnet til større forsamlinger. Salen er en del af den første byggeetape, så de fremmødte får set en del af det, håndværkerne har arbejdet med hidtil. På mødet vil der stadig blive fortalt om etape to og især den nye bygning ud mod Aggersundvej foran hovedbygningen.