Solgt for fem mio. kroner

Kun kredit- foreningen bød på Højskolen Diget

Digets bygninger har stået tomme i et år, og de skal sælges videre hurtigst muligt. Så det er stadig uvist, hvad der kommer til at foregå heri fremtiden.Foto: Carl Th. Poulsen

Digets bygninger har stået tomme i et år, og de skal sælges videre hurtigst muligt. Så det er stadig uvist, hvad der kommer til at foregå heri fremtiden.Foto: Carl Th. Poulsen

Offentlig ejendomsværdi: 35 millioner. Solgt på anden tvangsauktion for 4.990.000 kroner millioner kroner. Det er realiteterne omkring de bygninger, der i 25 år husede højskolen Diget. Højskolen gik konkurs for et år siden, og konkursboet hav de sat bygningerne på tvangsauktion. Ved den første budrunde 1. november, blev der slet ikke budt på bygningerne og i går mødtes man så igen i fogedretten i Hjørring. Budet på de knapt fem millioner kroner blev givet af advokat Erling Mortensen for Realkredit Danmark, der har flest penge tilgode i højskolen. Udover selve budsummen skal kreditforeningen betale de omkostninger, der er kommet på siden konkursbegæringen. Det kan for eksempel være annonceringen, advokatsalærer, varme og elregninger og forsikringer. I alt var det 1 million kroner oveni budsummen. En anden panthaver er Spar Nord, der har cirka 3,2 millioner kroner tilgode i Diget, men herfra blev der ikke afgivet bud. Prisen på de knapt fem millioner var det bud advokaten var sendt i byen med af kreditforeningen, og hvad man er klar til at sælge Diget videre for ved advokaten ikke. Advokat Erling Mortensen understreger, at han ikke er ejendomsmægler og kreditforeningen selv har fagfolk til at vurdere, hvad man vil sælge stedet for. - Kreditforeningen har omkring 12 millioner kroner tilgode i Diget, og dem vil man gerne have ind. Så mon ikke handelsprisen ligger på 12-14 millioner. -Men vi kan ikke udelukke noget som helst. Kommer der en med et lavere bud i morgen, kan det være at realkreditforeningen vil sælge, for man vil meget gerne af med bygningerne, siger Erling Mortensen. En af de forhold den næste ejer skal se på er lejeaftalen af jorden. Højskolen har ikke betalt for at ligge på lejet jord. Jorden ejes af Digets Fond. Men i forpagtningskontrakten med Digets Fond, står der. at der skal der laves en ny aftale, hvor man skal betale leje, såfremt bygningerne bruges til andet end sundhedshøjskole f.eks. golfhotel. Det kunne være en mulighed, da Diget ligger tæt på golfbanen Hvide Klit. - Men hvis der f.eks skal drives hotel, betyder det , at skal ejeren skal betale for at leje jorden, forklarer Erling Mortensen.