Pandrup

Solgte for 15.000 kr.

@Brød.8.note-firkant:KAAS: Chartol, slagbænk og servantestel fra boet efter Jens Heide i Kaas var blandt det, der skiftede ejere, da fondsstyrelsen holdt loppemarked over en del af indboet i stuehuset. Pengemæssigt løb det op i omkring 15.000 kr. Tidligere er der ifølge Berthel Holland Sørensen, Jens Heides Fond, solgt for ca. 50.000 kr. og interessen er stor. Der kom folk hele dagen, fortæller han. Jens Heide, der ingen arvinger havde, ønskede, at hans hjem skal bruges til Jens Heides Børnegård. Pandrup Kommune har sagt ja til nødvendigt jordkøb for 100.000 kr. Men beslutningen indebærer Sammenudvalgets accept, hvilket betyder en udskydelse af projektet.

Forsiden