Sæby

Solgte for 20.000 kr. lodsedler

SÆBY:Kirkecafeen fra den 29. juni – 4. juli 2008 opnåede et godt resultat, til trods for, at den i år var flyttet til Mariehuset - på grund af kirkens restaurering. Der var ikke så mange besøgende som i tidligere år - til gengæld har folk taget godt imod Mariehusets lodseddel, som blev udsolgt. Der kom i alt ca. 20.000,00 kr. ind ved lodseddelsalg, lotteri, cafe, frokost og salg af ulandsvarer og Sæby-postkort. - Vi er glade for det gode resultat, så vi igen i år kan støtte de forældreløse børn i Karakwe i Tanzania, så de kan få hjælp til at komme i skole, have et sted at bo og få mad. Og vi vil gerne takke alle, der har støttet os med gevinster, og takke puublikum, der har besøgt Kirkecafeen, siger Birthe Jeppesen.