Solgte mere - tjente mindre

Brugsen solgte for 17 mio. kr. - og tjente 58.492 kr.

RANUM:Omsætningen steg godt to mio kr. i Ranum Brugs i 2004 - til gengæld faldt overskuddet næsten 200.000 kr. Det er de kolde facts i det regnskab som brugsen netop har offentliggjort. Nettoomsætningen blev på næsten 17 mio. kr., mens den i 2003 var næsten 15 mio. kr. Årets overskud i 2004 blev på 58.492 kr. - mod 249.103 kr. i 2003. Brugsen udbetaler tre procent i dividende - det svarer til 108.710 kr. I sin beretning på generalforsamlingen sagde formand Karin Schmidt Andersen, at 2004 var præget af brugsens køb af Trend Varecenter. - Det var en stor mundfuld, men der blev knoklet. Uden den store velvillighed fra mange sider, var det ikke lykkedes. Karin Schmidt Andersen lagde ikke skjul på, at butikken i Trend i det første år gav underskud. Hun kunne fortælle om en strid med FDB omkring navnet. Brugsen i Trend blev nemlig i første omgang kaldt Sommerbrugsen. - Det ville FDB ikke være med til, selvom vi først havde fået lov. Vi blev pålagt at ændre navnet, og det var jo ærgerligt, da vi havde investeret i det store skilt ud mod vejen. - Men der var et kreativt menneske, der kom på, at så kunne butikken jo hedde Sommer i Brugsen. Siden har vi intet hørt fra FDB, oplyste Karin Schmidt Andersen.