Solgud og kalender

I såvel den nordiske som den mellemøstlige mytologi dyrkes solen som en gud, og i Ægypten havde man hele tre solguder. Det er nok den græske solgud Helios og dennes følgesvend, lysguden Apollon, som er de mest kendte. Det er dette symbol, som Mønten i Wien, en af verdens mest anerkendte møntprægningssteder, gengiver i sin kalendermønt for 2003. Mønten viser på forsiden den atletiske yndling Apollon, som i sin solvogn med to fyrige heste komme farende i stråleglans fra solen hen over Himmelen, og fra jordoverfladen springer løven frem. Løven, hvis stjerne billede Solen passerer fra midten af august til midten af september, er i Orienten knyttet til solguderne. Møntens bagside er udformet som en lommekalender. Den centrale del er en blok med månedssøjler, der indeholder datoangivelser for søndagene. Lige omkring blokken findes inskriptionen "Solens år 2003", så det lyder jo godt, hvis man kan fæste lid dertil. Omkring inskriptionen findes to cirkler. I den inderste aflæses data for faste ferie- og helligdage, og i den yderste cirkel de bevægelige fridage. Alt i alt en praktisk lommekalender, som kan købes hos Münze Österreich, Am Heumarkt 1, 1030-Wien, Østrig for 22 euro i sølv, og så slås den også i en dyrere udgaver.