SOLID FORRETNING

Sparekassen Vendsyssels solvensprocent er på 18,7 - mere end det dobbelte af, hvad loven kræver. Egenkapitalen er vokset med 51,6 mio. kr. til 318 mio. kr. i 2002. Antallet af garanter er vokset fra 6986 i 2001 til 7351 i 2002. Udlånet steg fra 862.000 til 911.000 kr. Indlånet steg fra 902.000 til 990.000 kr.