Solid og velskrevet

ROMAN Mette Winge: "Fuglebal" En barokroman kalder Mette Winge sin roman "Fuglebal" om Griffenfeld. Titlen kan henføres til det allegoriske hyldestdigt, "Lychens ubestandigheds Speyl", som Thomas Kingos ellers altid satiriske stedsøn Jacob Worm skrev til Griffenfeld efter hans fald. Strofer med original ortografi af det alenlange digt (vi er jo i barokkens umådeholdne tid) indleder bogens kapitler, og den sidstciterede strofe omhandler "de Aggerhøner trende", dvs. tre af Griffenfelds damebekendtskaber: Birgitte Trolle, Birgitte Skeel og Magdalene Sibylle Gersdorf . Og just den sidste er en central person i "Fuglebal", mens de to andre fremtræder som frafaldne veninder. Romanen deler sig i fire planer. Der er for det første fortællerens tid: 6. oktober 1706. Da sidder den enarmede, forpjuskede og desillusionerede historiker Thomas Ender i København og gør sig klar til at rejse ud et par år som lærer for et par unge adelige herrer. Han bruger tiden til at gør sit bo op og fortælle om de fire år, han har brugt på at undersøge forholdene omkring Griffenfelds fald, og om den bog, han fik skrevet, men ikke udgivet. Det andet plan er henlagt til juli/august 1685 og består af Enders offentliggørelse af de optegnelser, som Magdalene Sibylle Gersdorf foretog, mens hun ventede på besked om, at Griffenfeld på kongens foranledning ville blive løsladt fra sit fængsel. Det er rørende læsning af en derangeret kvindes håbløse tro på, at hendes elsker vil blive frigivet. Det tredje plan fortæller om Enders indsamling fra 1702, altså efter Griffenfelds død, af oplysninger om den beundrede rigskansler gennem besøg hos mennesker, der på en eller anden måde har haft relationer til ham. Det viser sig at være en farlig idræt, for gang på gang oplever han korruption, forfølgelse, spionage og advarsler om at lade sagen falde. Men han får ad mere eller mindre sandsynlige eller tilfældige veje samlet papirer, maleri og mundtlige oplysninger sammen, så at han kan udforme sit manuskript, der bliver et stort anlagt forsvar for Griffenfeld og en anklage mod de intrigerende kredse, der stod bag hans fald. Endelig indeholder det fjerde plan kort forfatterens beretning om afslutningen på Thomas Enders "liv". Mette Winge tegner i sin spændende og sprogligt velskrevne roman et solidt billede af tiden og den åndelige atmosfære i Danmark - og litteraturhistorikeren fornægter sig ikke. Der skal partout et par belærende litterære svinkeærinder til: Kingo citeres, før Enders møde med ham, massivt, og Jacob Worm ligeså. Jens Henneberg kultur@nordjyske.dk Mette Winge: "Fuglebal" 264 sider, 275 kr. Gyldendal Udkommer i dag.