Overenskomster

Solidaritet ikke til salg

NORDJYSKE's lederskribent har helt tydeligt ikke forstået meget af, hvad overenskomstfornyelsen denne gang betyder for medlemmerne af HK Privat. Under rubrikken ”Solidaritet sat til salg” (26.3.) argumenterer lederskribenten for, at HK Privat på én gang fremmer egoisme og grådighed samtidig med, at man af HK ”godt kunne have forventet noget mere”.

Det er lidt svært at se logikken. Når HK Privat gik til overenskomstforhandlinger med kravet om at fjerne den 50%-regel, der afskærer 100.000 danske lønmodtagere i at få overenskomst og dermed ret til feriefridage, fri på barnets sygedag, efteruddannelse og pensionsindbetalinger, så er det netop solidaritet. Når HK Privat i lyset af arbejdsgivernes totale afvisning af overhovedet at ville diskutere 50 pct.-reglen opfordrer sine medlemmer til at stemme nej, så er det netop solidaritet med de 100.000, der i dag ikke kan få overenskomstrettigheder, men også med de mange tusinde, der i fremtiden får job på arbejdspladser uden ret til overenskomst. Hvis HK Privat satte solidariteten til salg, havde fagforeningen blot blindt accepterer arbejdsgivernes vilje. Ved at opfordre til at stemme nej til det OK-resultat, der ligger til afstemning, holder HK Privat netop fast i solidariteten. Når HK Privat så udlover præmier for at deltage i afstemningen er det kun et middel for at hæve stemmeprocenten. Uden nogen som helt binding til, hvad der skal stemmes. Det burde ikke være nødvendigt at præmiere deltagelse i en demokratisk proces, indrømmet. Men HK Privat bruger samtidig alle midler og kanaler til at fortælle, hvad der står på spil i de nye overenskomster. I solidaritetens navn.