Hørsted

Solidt kvartalsregnskab fra Sønderhå-Hørsted Sparekasse

Sparekassen er gået med i finanssektorens redningspakke fordi tillid er alfa og omega i finansverdenen.

Sønderhå-Hørsted Sparekasse har en solid solvens (betalingsevne) på 22,1 pct., hvilket er en overdækning på 14,1 pct. i forhold til lovens minimumskrav på 8 pct. Også likviditeten (betalingsdygtigheden) er i top, idet sparekassen disponerer over mere end det dobbelte af, hvad lovgivningen kræver. Det fremgik af beretningerne på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, hvor formanden, Niels Møller, Koustrup Mølle, aflagde beretning om virksomheden i årets første tre kvartaler, og sparekassedirektør Lis Immersen gennemgik og kommenterede regnskabet. Finanssektorens redningspakke indebærer en årlig udgift for sparekassen i underkanten af én million kr., men vi skønner at fordelen ved at deltage i ordningen, som er et nødvendigt tiltag for at genskabe tilliden, langt opvejer udgifterne herved. For tillid er alfa og omega i finansverdenen, sagde Niels Møller. Læs hele artiklen i Thisted Dagblad søndag